ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΣΚΙΑΘΟΣ 10 Ιούνιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4664

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 306

ΦΑΚΕΛΟΣ  0137

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου  81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"&

του ν. 3852/2010

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ.Τα αριθμ. 1 & 2 πρακτικά  του Α/βάθμιου Συμβουλίου

επιθεώρησης κινημ/φων- θεάτρων επαρχίας Σκοπέλου από

1/8/1997 και 22-5-1998 αντίστοιχα

δ. Την αριθμ. 111/1998  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ε. Τις διατάξεις του Α.Ν. 445/1937.

στ.Την αριθμ. 36/1997 άδεια ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ από

29-9-1999

ζ. Την από 31/05/11  αίτηση του WHYBROW AMANDA

(ΓΟΥΑΙΜΠΡΑΟΥ  ΑΜΑΝΤΑ)  για την μεταβίβαση του

καταστήματος ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ από τον

ΜΑΘΗΝΟ  ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ του/της WHYBROW AMANDA (ΓΟΥΑΙΜΠΡΑΟΥ  ΑΜΑΝΤΑ) που βρίσκεται στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ περιοχή του Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στην ανωτέρω από τον  ΜΑΘΗΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ,  σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή