ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΣΚΙΑΘΟΣ 7 Ιούνιος 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4372

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                   ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 259

ΦΑΚΕΛΟΣ 0596

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  

 231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 2946/30-05-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

                      Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006) και της ΚΥΑ

                     10551/2007

                ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών Λειτουργίας

                              καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και        κέντρων

                              διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98,

                              257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ. 152/2011    Απόφαση του  Δημοτικού

        Συμβουλίου

στ. Την από 30/03/11  αίτηση του ΦΕΡΕΤΖΕΛΗΣ Ε.-

        ΑΝΤΩΝΙΤΣΑΣ Β.  Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ του/της ΦΕΡΕΤΖΕΛΗ Ε.-ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ Β.  Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ περιοχή ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑτου Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή