ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΣΚΙΑΘΟΣ 24 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                   ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ _216

ΦΑΚΕΛΟΣ  0439

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ

 

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 9483/5-6-2001 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της

αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης, του

άρθρου 42..

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την αριθμ. 17059/23-02-2007 κοινή υπουργική απόφαση

αρθρο 6 (Εγκύκλιος  16/2007)  ΚΥΑ 10551/2007

η. Την από 24/05/11  αίτηση του ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ για  την προσθήκη νέας δραστηριότητας   

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ στο  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ του/της ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται στην οδό Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ περιοχή Σκιάθοςτου Δήμου Σκιάθου, λόγω προσθήκης και νέας δραστηριότητας ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ του καταστήματος  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ   του ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ   ΗΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή