ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΣΚΙΑΘΟΣ  27/05/2011                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4025                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                           ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227                                            

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΣ 0600

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ     "ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ"

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006) "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 3004/24-05-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

                    Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006) και του Ν.

                    3852/2010

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών

 ποτών και κέντρων διασκέδασης όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ.151/2011  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στ. Την από  8/04/11  αίτηση του ΣΤΡΟΥΜΠΕΛΟΥ Δ. & ΣΙΑΣ Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ του/της ΣΤΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται στην οδό/περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ περιοχή Σκιάθος του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή