ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΣΚΙΑΘΟΣ 27 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4008

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                   ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 223/2011

ΦΑΚΕΛΟΣ  0038

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ

 

 

1.  Έχοντας υπ'όψιν:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 3333/24-5-2011 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση)

της αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

                   δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης και το άρθρο 80 του

                    Κώδικα Δήμων και    Κοινοτήτων   (ν. 3463/ΦΕΚ 114/2006),

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ.Την υπ'αριθμ. 109/2011  Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου

στ. Την από 17/03/11  αίτηση της  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε     Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  του/της ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ που βρίσκεται στην οδό ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΡΗΓΑ ΣΥΝΤ περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ Σκιάθου  του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή