ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΣΚΙΑΘΟΣ 12 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3543

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                       ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200/2011

ΦΑΚΕΛΟΣ  0171

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)   "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων" &

της ΚΥΑ 10551/2007

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 3247/19-6-2006 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) 

της αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών 

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 23/03/11  αίτηση του ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για την

μεταβίβαση του  καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ από την

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ -ΤΖΟΪ του  Νέλλις_

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ του  ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ που βρίσκεται στην οδό / περιοχή  ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ του Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από την  ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΤΖΟΪ του Νέλλις,  σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή