ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΣΚΙΑΘΟΣ 13 Μάιος 2011

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:3573

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ                                              ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:204

ΦΑΚΕΛΟΣ 0397

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

 

1.- Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ

231Α/2006)  "Κύρωση του Κώδικα  Δήμων και Κοινοτήτων"

β. Τις διατάξεις των άρθρων 24, 114, του Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ

231Α/1995)

γ. Την αριθμ. 8170/1997 σύμφωνη γνώμη (γνωμάτευση) της

αρμόδιας  Υγειονομικής Υπηρεσίας.

δ. Τις διατάξεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής διάταξης.

ε. Τις διατάξεις του Π.Δ. 180/79 (ΦΕΚ 46Α/1979) "Περί των ορών

Λειτουργίας  καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματοδών

ποτών και κέντρων διασκέδασης  όπως τροποποιήθηκε με τα

Π.Δ. 231/89, 457/90, 282/98, 257/01, και 264/03.

ζ. Την από 10/05/11  αίτηση του ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ  ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΥ για την  μεταβίβαση του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

από τον ΠΕΖΑΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε   νέα  Άδεια Ίδρυσης και λειτουργείας καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ του ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ που βρίσκεται στην οδό ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ περιοχή Σκιάθος του Δήμου Σκιάθου, λόγω μεταβίβασης του καταστήματος στον ανωτέρω από τον ΠΕΖΑΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ σύμφωνα με την εισήγηση του γραφείου καταστημάτων (φάκελος πλήρης δικαιολογητικών)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή