ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκιάθος   01  Απριλίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 2280

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

 

 

 

 

                                                        ΠΡΟΣ : Τον κ.

                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

                                                                                     ΣΚΙΑΘΟ

           

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  04η Απριλίου  2011, ημέρα  Δευτέρα                        και ώρα 13:00, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 

1.                    Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ »ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  που βρίσκεται στην περιοχή Κουκουναριές στη Σκιάθο.

2.                    Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ » ιδιοκτησίας  της εταιρείας «Α.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ –Β. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ  Ο.Ε.»  που βρίσκεται στην περιοχή Κουκουναριές στη Σκιάθο.

3.                    Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (από φαστ φουντ, πιτσαρία κρεπερι) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ καθώς και κατ’ οίκον παράδοση ( (delivewry).»   ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ A. ΓΕΡΜΑΝΟΥ E. ΓΕΡΜΑΝΟΣ  B.  O.E», που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας  στη Σκιάθο.

4.                    Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.»  που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι  στη Σκιάθο.

5.                    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6.                    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». 

7.                    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». 

8.                    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

9.                    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». ΄

10.                 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

11.                  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος ποσού ύψους 95,00 € σύμφωνα με το αριθ. 2061/23-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

12.                 Διαγραφή ποσού 550,00 € για παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον Ζαχαριά Θεόδωρο του Αποστόλου και τη χρέωση στον Ζαχαριά Θεόδωρο του Δημητρίου σύμφωνα με το αριθ. 2118/28-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

13.                 Διαγραφή οφειλής ποσού 54,14 € του ΚΙΡΚΟΡΙΑΝ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΧΑΝΕΣ σύμφωνα με το αριθ. 2062/23-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

14.                 Διαγραφή οφειλής ποσού 158,47 € της ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ σύμφωνα με το αριθ. 1549/02-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας  .

15.                 Διαγραφή οφειλής ποσού 1.129,86 € του ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σύμφωνα με το αριθ. 1568/02-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

16.                 Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2011 που θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία από 29-4-2011 έως 1-5-2011. Ποσό συμμετοχής 2.198,00 €

17.                 Λήψη απόφασης για συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου ετών 2011-2012.

18.                 Εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ.1366/25/2/2011 εγγράφου της Ο.Λ.Μ.Ε. σχετικά με τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων

19.                 Λήψη απόφασης για παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.

20.                 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου, με τον αναπληρωτή του,  για την συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων  των παραλιακών χώρων Ν. Σκιάθου. 

21.                 Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των φορέων μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης μεταναστών (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010)

22.                 Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 παρ. 1 Ν.3852/2010).

23.                 Λήψη απόφασης για σύσταση πέντε (5 θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Δήμο Σκιάθου.

24.                 Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου  για τοποθέτηση κάδων συλλογής αλουμινένιων κουτιών για ανακύκλωση, σύμφωνα με το αίτημα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ

25.                 Πραγματοποίηση του ετήσιου με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου μνημόσυνου των ευεργετών της Σκιάθου, συνολικού κόστους δαπάνης 200,00 €

26.                 Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης την 2η μέρα του Πάσχα στην Αγία Τριάδα, συνολικού κόστους εκδήλωσης έως του ποσού των 2.500,00 €

27.                 Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής, συνολικού κόστους εκδήλωσης έως του ποσού των 2.500,00 €

28.                 Εξέταση αιτήματος του Γεωργακόπουλου Ιωάννη του Χαραλάμπους για υπόδειξη του χώρου τοποθέτησης περιπτέρου στην θέση Κουκουναριές προς Ξενία (Α.Δ.Σ. 271/2000)

29.                 Ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

30.                 Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου, σύμφωνα με το κείμενο που κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Καραστατήρας Γεώργιος στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2011. 

31.                  Εξέταση της υπ. αριθ. 664/31-1-2011 αιτήσεως του Κουτσιάρη Αριστείδη του Βασιλείου για παραχώρηση άδειας βατότητας για να εκτελεί την καθημερινή διαδρομή με το τουριστικό τρενάκι στην περιοχή Αμμουδιά με αφετηρία απέναντι από την στάση λεωφορείων προς το λιμάνι και τερματισμό στο καρνάγιο και επιστροφή από την ίδια διαδρομή στην αφετηρία.   

32.                  Μετακινήσεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή