ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκιάθος  11 Φεβρουαρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.:1009

 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 

 

 

 

 

                                                        ΠΡΟΣ : Τον κ.

                                                                     Δημοτικό Σύμβουλο Σκιάθου

                                                                                     ΣΚΙΑΘΟ

           

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι,  την  15η  Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00, σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: 

 

1. Αναπροσαρμογή τελών.

2. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Σκιάθου, έτους 2011.

3. Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων, σε καταστήματα

    υγειονομικού ενδιαφέροντος.    

4. Χορήγηση προέγκρισης για άδεια καταστήματος «ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ  

    ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» ιδιοκτησίας της Γλυμπάτσα Αλεξίας του Μιχαήλ, στην

    Περιφερειακή οδό στη Σκιάθο.   

5. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου , 2ου & 3ου Νηπιαγωγείων Δήμου 

     Σκιάθου, οικονομικού έτους 2010. 

6. Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του

     άρθρου 63 του Ν. 3801/2009.

7. Διαγραφή οφειλής ποσού 133,30€ της Παύλου Αθανασίας λόγω διπλοχρέωσης. 

8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών . 

9. Ορισμός εκκαθαριστού για τον εκκαθαρισμό των  Δημοτικών  Επιχειρήσεων :

   «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΚΙΑΘΟΥ Δ.Ε.» και «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ», 

    που   λύονται αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3852/2010 .

10. Ψήφισμα διαμαρτυρίας και αντίθεσης στο νομοσχέδιο «Βιοποικιλότητα –Νatura

     2000».  

11.Ανανέωση σύμβασης μεταξύ Δήμου και «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

      Α.Ε.Β.Ε.» ( πρώην STET  ΕΛΛΑΣ  Α.Ε.Β.Ε.). 

12. Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό για την καταβολή κεφαλαίου 

      απαίτησης στην Τσιφλίδου Μαρία του Ιωάννη, μετά από την με αριθμό 9/2011  

      απόφαση -εισήγηση οικονομικής επιτροπής Δήμου  Σκιάθου . 

13. Μετακινήσεις .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή