ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/9/2021

Αρ. πρωτ.: 13969

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατόπιν τούτων σας προσκαλούμε στην 20η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:45 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Έγκριση της έκθεσης B΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. (263/2021 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 2.Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού φωτισμού μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης χώρων αθλοπαιδιών Δήμου Σκιάθου». (275/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 3.Αποδοχή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προμήθειας πιστοποιημένου εξοπλισμού οργάνων (Γενικής χρήσης και χρήσης ΑΜΕΑ) από ανακυκλώσιμα υλικά και διατάξεων ασφάλειας παιδικών χαρών Δήμου Σκιάθου». (276/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 4.Αποδοχή και έγκριση της μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» και της μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ KAI ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». (163/2021 & 164/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 5.Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από 05/09/2021 έως 04/09/2022. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 7.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 8.Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 9.Έκφραση βούλησης για επέκταση ή μη του σχεδίου πόλης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 10.Λήψη απόφασης για τη διεύρυνση του αντικειμένου της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου και στη συγκέντρωση και μεταφορά απορριμμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.1069/1980. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 11.Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν στη σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.4018/2011. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 12.Ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 13.Ορισμός μελών Σχολικού Συμβουλίου Γυμνασίου Σκιάθου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 14.Έγκριση αθλητικών προγραμμάτων χειμερινής περιόδου 2021-2022.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 15.Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για το κλίμα και την ενέργεια και ορισμός εκπροσώπων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 16.Εξέταση αιτήματος του Γκαβόπουλου Αλκιβιάδη νομίμου εκπροσώπου της «ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης μονάδας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος επί αγροτικής οδού στη θέση «ΣΠΑΡΤΙΑΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 17.Εξέταση αιτήσεως περί τοποθέτησης στύλων δημοτικού φωτισμού στην αρχή της οδού προς την θέση «Καλύβια». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 18.Εξέταση αιτήματος της «ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης βιομηχανικών αποθηκών επί αγροτικής οδού στη θέση «ΣΠΑΡΤΙΑΣ - ΞΑΝΕΜΟΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή