ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 1/6/2021

Αρ. πρωτ.: 7009

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατόπιν τούτων σας προσκαλούμε στην 12η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Ιουνίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 6:00 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Σκιάθου έτους 2021 λόγω της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του ΟΠΔ και της επανυποβολής στο παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (170/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 2.Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (6/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 4.Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2021ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μαθηνός

 1. 5.Κατάρτιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (5/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 6.Καθορισμός διαδρομών και είσπραξη αντίτιμου στα Δημοτικά Λεωφορεία(143/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 7.Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». (4/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

 1. 8.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 9.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 10.Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης της οδού στη θέση Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 11.Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης των οδών στις θέσεις Λεχούνι, Πλατανιάς, Λειβαδάκια, Καλαμάκι Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 12.Καθορισμός παροχών σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 13.Εξέταση της υπ' αρίθμ. πρωτ. 5657/12-05-2021 αίτησης περί αποξήλωσης στήλης δημοτικού φωτισμού έμπροσθεν του καταστήματός της. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 14.Εξέταση της υπ' αρίθμ. πρωτ. 5614/12-05-2021 αίτησης περί τοποθέτησης λαμπτήρα στην περιοχή «Γλυφονέρι» Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 15.Έγκριση θέσεων δημιουργίας «Γωνιών Ανακύκλωσης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή