ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/02/2021

Αρ. πρωτ.: 2105

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατόπιν τούτων σας προσκαλούμε στην 2η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 5:30 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2021 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 2.Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.Συγκρότηση της εκτιμητικής επιτροπής ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 4.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με αναπληρωτή για συγκρότηση της επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 5.Κατάθεση πάγιας προκαταβολής 2021 σε λογαριασμό του Δήμου.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου (15/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 7.Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021.(2/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 8.Σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (1/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 9.Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 κληροδοτήματος Μωραΐτη. (5/2021 AOE) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 10.Λήψη απόφασης για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς από τα τραπεζικά ιδρύματα, έπειτα από την αξιολόγηση της τριμελούς επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 11.Ορισμός γονέα ως συνοδού τέκνου του στον Παιδικό Σταθμό. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

 1. 12.Αύξηση ωραρίου εργασίας δύο (2) ΥΕ σχολικών καθαριστριών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 13.Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προμήθειας και δωρεάς από τον Δήμο Σκιάθου ενός ασθενοφόρου οχήματος μικρού όγκου και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών για χρήση στον τομέα Ε.Κ.Α.Β. Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας Δημήτρης

 1. 14.Λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση Μπούρτζι στη Σκιάθο (δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81), καθορισμός χρήσης αυτού και δημοσίευση ή μη της περίληψης διακήρυξης λόγω της σπουδαιότητας του αντικειμένου της δημοπρασίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 15.Εξέταση αιτήσεως περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου στη θέση «Πετράλωνα». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 16.Ορισμός συγκεκριμένων δημοτικών χώρων προς παραχώρηση στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση συμπτυγμένων υποσταθμών. (Εξ αναβολής)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή