ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 25/09/2020

Αρ. πρωτ.: 10605

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Κατόπιν τούτων σας προσκαλούμε στην 16η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ., η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης για έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου. (272/2020 ΑΟΕ)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 2.Σύσταση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου. (7/2020 ΑΕΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μαθηνός

 1. 4.Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Μωραΐτη για το οικονομικό έτος 2019. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 5.Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από 05/09/2020 έως 04/09/2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Λήψη απόφασης για αποχώρηση του Δήμου Σκιάθου από το ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και αυτονόμησή του.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 7.Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 150/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συγκρότηση σχολικής επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σκιάθου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 8.Έγκριση αθλητικών προγραμμάτων χειμερινής περιόδου 2020-2021.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης

 1. 9.Λήψη απόφασης για την μετατόπιση στύλου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ εκτός σχεδίου πόλης της Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 10.Λήψη απόφασης σχετικά με τη λήψη μέτρων του Δήμου Σκιάθου, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 και δραστηριοποιούνται στην περιοχή της παραλίας «Κουκουναριών» - Ένταξη αυτών στις διατάξεις του άρθρου 17 της υπ' αρίθμ. ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15.5.2020 (ΦΕΚ 1864/τ.Β/15.5.2020) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 7 αυτής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κουκουλάκης.
 2. 11.Λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου (Μπούρτζι), προμήθεια και τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας (μηχανογραφικός -ηλεκτρονικός) προς κάλυψη ήχου και εικόνας, με σκοπό την αναμετάδοση των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής WEBEXMEET. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Φιλαρέτου

 1. 12.Λήψη απόφασης - έκφραση βούλησης, σχετικά με αίτημα κατάθεσης τροπολογίας προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Μεταφορών & Δικτύων με θέμα την προώθηση και υποστήριξη νομοθετικής ρύθμισης, με τροποποίηση - προσθήκη στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ΠΔ 967/1979, την παροχή δυνατότητας σε νησιωτικούς Δήμους πληθυσμού κάτω των 10.000 κατοίκων, να εκτελούν μικροσυγκοινωνία χαρακτηριζόμενων νέων άγονων γραμμών, είτε οι ίδιοι, εφόσον διαθέτουν δικά τους λεωφορεία, με ίδιο όμως δικαίωμα και χωρίς παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας από την Περιφέρεια, είτε με παραχώρηση της μικροσυγκοινωνίας από τους Δήμους (και όχι από την Περιφέρεια, όπως ισχύει σήμερα δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1,2 και 3του ΠΔ 967/1979) υπέρ φυσικών προσώπων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 παρ. 2 του ΠΔ 967/1979. Η παραχώρηση να γίνεται με προκήρυξη του οικείου Δημάρχου (και όχι του Περιφερειάρχη, όπως ισχύει σήμερα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.3 του ΠΔ967/1979. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τασιόπουλος

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή