ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023618

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 27/07/2020

Αρ. πρωτ.: 8013

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
 • κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 13η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α/11-3-2020) και την με αριθμό 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 31 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Λήψη απόφασης για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020.(6/2020 ΑΕΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 2.Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου. (179/2020 ΑΟΕ & 211/2020) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 3.Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αρ. 169/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναπροσαρμογής τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2020 για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. (215/2020 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 4.Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2020) (213/2020 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 5.Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 6.Έγκριση της έκθεσης ισολογισμού χρήσης 2016 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 7.Έγκριση της έκθεσης ισολογισμού χρήσης 2017 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 8.Έγκριση της έκθεσης ισολογισμού χρήσης 2018 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 9.Έγκριση της έκθεσης απολογισμού χρήσης 2016 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 10.Έγκριση της έκθεσης απολογισμού χρήσης 2017 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 11.Έγκριση της έκθεσης απολογισμού χρήσης 2018 του Κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 1. 12.Λήψη απόφασης για τροποποίηση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου (190/2020 ΑΟΕ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

 1. 13.Λήψη απόφασης για ορισμό νέου εκπροσώπου της κοινής επιτροπής παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 6.11.2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου για την «προμήθεια εξοπλισμού για το γήπεδο μπάσκετ Σκιάθου».(205/2018 ΑΔΣ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος

 1. 14.Έγκριση καλοκαιρινών προγραμμάτων άθλησης Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης Ν.

 1. 15.Μετατόπιση στύλου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ εκτός πόλης Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 16.Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης Σκιάθου στη θέση Ασέληνος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 17.Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΣ λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών εξαιτίας του κορωνοϊού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 18.Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό εξόδων παράσταση Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αντωνίτσας

 1. 19.Έγκριση της μετατροπής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Σκιάθου ως μέλος σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 20.Έγκριση κατασκευής σιδερένιας σκάλας σε κοινόχρηστο χώρο στη θέση «Πλάκες. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 21.Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση αιτήματος του Δήμου Σκιάθου προς την Κτηματική Υπηρεσία Μαγνησίας για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού (3 τμήματα), άνευ ανταλλάγματος, για την εκτέλεση έργων μη μονίμως πακτωμένων στο έδαφος που επιβάλλονται για λόγους ασφάλειας του κοινού στη θέση Βασιλιάς.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας

 1. 22.Λήψη απόφασης για ανανέωση της παραχώρησης δημοτικής έκτασης στον Ναυτικό Όμιλο Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. 23.Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή