ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Zαφειρούλα Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 05/06/2020

Αρ. πρωτ.: 5732

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/06/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, η διεξαγωγή της οποίας θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή Πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) του Δήμου Σκιάθου για την πράξη: « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό 087 (Α/Α ΟΠΣ: 4230). Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
  2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στο μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και στους διασώστες που θα κληθούν να υπηρετήσουν στο Κ.Υ Σκιάθου για την καλοκαιρινή περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017 όπως αυτό ισχύει. Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.
  3. Γνωμοδότηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Άδεια χρήσης νερού φρέατος Φτελιάς, γεώτρησης Αγ. Αντωνίου, γεώτρησης Αγ. Φανουρίου, γεώτρησης Αγ. Παρασκευής, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 1, γεώτρησης Μεγάλης Άμμου 2 και γεώτρησης Μεγάλης Άμμου (Αυστριακό)» στο Δήμο Σκιάθου των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής: κ.Δήμαρχος.
  4. Σύμβαση Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
  5. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση δράσεων υγιούς ψυχαγωγίας των νέων και των κατοίκων εν γένει του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.
  6. Εξέταση της υπ΄αριθμ. 3355/13-03-2020 αίτησης της κ. Ντάφη Ελισσάβετ σχετικά με τη διαγραφή του παιδιού της από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής:κ. Δήμαρχος.
  7. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
  8. Εξέταση της υπ’αριθμ. πρωτ. 3890/10-04-2020 αίτησης περί κατάργησης ιστού δημοτικού φωτισμού επί της οδού Παπαδιαμάντη. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή