ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Zαφειρούλα Αναγνώστου

Τηλ: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 31/03/2020

Αρ. πρωτ.: 3627

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα
 • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με την 11/03/2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Σας προσκαλούμε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/04/2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.(79/2020 & 84/2020 Α.Ο.Ε). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Λιακόπουλος Νικόλαος.
 2. Έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου (67/2020 Α.Ο.Ε).

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης Ιωάννης.

 1. Ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών διαλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας. Εισηγητής:Aντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης Ιωάννης.
 2. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αμαξοστασίου & γραφείων της υπηρεσίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: κ. Γιαννίτσης Ιωάννης.
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ 967/79 (ΦΕΚ Α272).

Εισηγητής: κ. Αντωνίτσας Γεώργιος.

 1. Χορήγηση παράτασης μουσικής σε ΚΥΕ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.
 2. Εξέταση της υπ’αριθμ. 3059/06-03-2020 αίτησης της παράταξης «Σκιάθος Ενωμένη ‘βήμα στο μέλλον’» σχετικά με την αίτηση του Νικολάου Βασιλείου του Γιακουμή με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση ή μη της διάρκειας της μισθώσεως από τη λήξη της, για το δημοτικό ακίνητο (Νο2), που βρίσκεται στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 8899/30-09-2019 αίτηση παράτασης του ενδιαφερόμενου προς τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου».Εισηγητής: Πλωμαρίτης Νικόλαος (Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας).
 3. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών των ενδιαφερόμενων Τραπεζών για τη σύναψη σύμβασης με το Δήμο για τη τήρηση των χρηματικών αποθεμάτων του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Λιακόπουλος Νικόλαος.

 1. Έγκριση των υπ’αριθμ. 3248/11-03-2020 & 3464/18-03-2020αιτήσεων της αναδόχου εταιρείας «Λατομεία Τυρνάβου Α.Ε» για 3η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σκιάθου». Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, Tσανάκας Ιωάννης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή