ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Z.Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 14/02/2020

Αρ. πρωτ.: 2263

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/02/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου.

Εισηγητής:Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

2. Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.6607/29-1-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

3 Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου (Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019). (Α.Ο.Ε 31/2020). Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

4.Πρόσληψη δύο (2) ΥΕ καθαριστών/στριών εσωτερικών χώρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( IΔΟΧ) δίμηνης διάρκειας.Εισηγητής: κ.Δήμαρχος.

5. Λήψη απόφασης σχετικά με την μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ 967/79 (ΦΕΚ Α272).

Εισηγητής: κ. Aντωνίτσας Γεώργιος.

6. Εξέταση της υπ’αριθμ. πρωτ. 481/17-01-2020 αίτησης της κατασκευαστικής εταιρείας «SOLIS A.E»με θέμα «Αίτηση διάνοιξης τμήματος δημοτικής οδού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 239 Γ’ Τομέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

7.Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2232/14-02-2020 αίτησης της «SOLIS A.E.» περί χορήγησης άδειας διέλευσης από το δημοτικό οικόπεδο με ΚΑ 030526N στο Ο.Τ. 238 Γ’ Τομέας του Δήμου Σκιάθου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

8.Έγκριση της υπ’αριθμ. 1545/29-01-2020 αιτήσεως αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο Δήμου Σκιάθου».Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή