ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Z.Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 16/01/2020

Αρ. πρωτ.: 419

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα
 • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Εξέταση της υπ’αριθμ.314/14-01-2020 αίτησης του κ. Παρμαξή Σωτηρίου σχετικά με την εγγραφή του παιδιού του στον Παιδικό Σταθμό. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 2. Εξέταση της υπ’αριθμ. 206/10-01-2020 αίτησης της κ. Πατσογιάννη Μαγδαληνής Ιωάννας σχετικά με την εγγραφή του παιδιού του στον Παιδικό Σταθμό. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 3. Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2020. (1/2020 Ε.Ε).

Εισηγητής:Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

 1. Έγκριση αλλαγής δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 2. Επανεκκίνηση της μελέτης ΓΠΣ Δήμου Σκιάθου με την αναθεώρηση του Β1 Σταδίου της Β’Φάσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων νομοθετικών εργαλείων και των υποστηρικτικών μελετών αυτής προκειμένου να εγκριθεί μετά τις απαιτούμενες εργασίες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2020,βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών για το έτος 2020. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.
 2. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομικών Θεμάτων Δήμου Σκιάθου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

 1. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως από τους δικαιούχους του Δήμου Σκιάθου από   01-01-2020 έως       04-09-2020. Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.
 2. ‘Εγκριση μίσθωσης ακινήτων       για τη στέγαση του ΚΕΠ και       των λοιπών Υπηρεσιών (Γραφεία Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, Δημοτικής Αστυνομίας, Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής) του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.
 3. ΄Εγκριση της υπ’αριθμ. 114/2019 της ΔΕΥΑΣ σχετικά με τον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής για σημειακή πώληση νερού. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 4. ΄Εγκριση της υπ’αριθμ. 116/2019 της ΔΕΥΑΣ σχετικά με την ψήφιση κανονισμού λειτουργίας σταθμού υποδοχής βοθρολυμάτων καθαρισμού Ξανέμου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 5. Υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βιου Μάθησης – Νέα Φάση». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 6. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σκιάθου και Δ.Λ.Τ. Σκιάθου για υπηρεσίες καθαριότητας. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σκιάθου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 1. Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.
 2. Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

 1. Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.
 2. Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.

 1. Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης)στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας Ιωάννης.
 2. Έγκριση συμμετοχής στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας ετών 2020 και 2021».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,κ. Γιαννίτσης Ιωάννης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή