ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Z.Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 19/12/2019

Αρ. πρωτ.: 11968

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Π. Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 43η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» βάσει της υπ’αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».(ΦΕΚ 1955/Τεύχος Β’/01-06-2018).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Ψήφιση και έγκριση της υπ’αριθμ. 41/2019 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σχετικά με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δ.Λ.Τ Σκιάθου.Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
  2. Ανάθεση σε ιδιώτη της παροχής υπηρεσιών για την επίχωση των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου και διάθεση πίστωσης ποσού 9.796,00 ευρώ στον ΚΑΕ 20.6142.03 με τίτλο «Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου για αποκατάσταση επιφάνειας ΧΥΤΑ Δήμου Σκιάθου», του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου, οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης Ιωάννης.

  1. Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης εκμίσθωσης ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 74,42 τ.μ. στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του εκμισθωτή και κήρυξη αυτού έκπτωτου ή μη, λόγω μη τήρησης των όρων της εν λόγω σύμβασης από πλευράς του. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

 

 

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή