ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Z.Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50131, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 13/12/2019

Αρ. πρωτ.: 11736

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 41η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Πρόταση ίδρυσης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ Σκιάθου. Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

3.Εγκριση της συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στο Δήμο Σκιάθου ποσού 8.640,00 € προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.88030/10-12-2019 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών και της άμεσης απόδοσης στις 2 Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. Γνωμοδότηση σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Αναβάθμιση και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξανέμου». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης Ιωάννης

6.Συγκρότηση επιτροπής για το καθορισμό δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

7. Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8. Συγκρότηση επιτροπής περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

10.Συγκρότηση επιτροπής διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

11.Συγκρότηση επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

12.Συγκρότηση επιτροπής αιγιαλού και παραλιών. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

13.Συγκρότηση επιτροπής κανονιστικών διατάξεων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

14.Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

15.Παραχώρηση κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου-γραφείου, εντός του Δημοτικού Καταστήματος με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Παράταξης «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ “ βήμα στο μέλλον”» καθώς των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων.

Εισηγητής : κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος(Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)

16. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στον εντός των ορίων του Ο.Τ.226 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου χωροθετημένο χώρο (ΦΕΚ 920/τ.Δ/22-9-87).Εισηγητής: κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή