ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Z.Αναγνώστου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΚΙΑΘΟΣ, 20/11/2019

Αρ. πρωτ.: 10715

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο   Τζούμα
  • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στην 40η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αιτήματος δημοτών για τη μη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στη περιοχή Μέγας Γιαλός. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

2. Αναπροσαρμογή ή μη:

Α.τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2020

Β.τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2020 και

Γ. του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και για τη φύλαξη-αποθήκευση των αντικειμένων που αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου. ( 144/2019 Α.Ο.Ε). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος.

3. Τροποποίηση των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού σύμφωνα με το άρθρο 185 του νόμου 4555/2018 για το έτος 2020. (145/2019 Α.Ο.Ε). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος.

4.Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2020. (146/2019 Α.Ο.Ε). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος.

5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2020. (147/2019 Α.Ο.Ε).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λιακόπουλος.

6. Επιβολή και αναπροσαρμογή ή μη των τελών και των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2020. (148/2019 Α.Ο.Ε). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος.

7.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2020. (149/2019 Α.Ο.Ε).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος.

8. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2020. (150/2019 Α.Ο.Ε). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος.

9. Έγκριση της υπ’αριθμ. 102/2019 απόφασης του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑΣ. Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

10. Κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020.(2/2019 A.E.E.)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας.

11. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2020.

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ.Μαθηνός

12. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ , και ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ. Εισηγητής κ. Δήμαρχος

13. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ. Εισηγητής κ. Δήμαρχος

14. Ορισμός υπολόγου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Eισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λιακόπουλος

15. Έγκριση της υπ’αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για τη ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εισηγητής, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ,κ. Πασχάλης.

16. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Εισηγήτρια: Πρόεδρος, κα Παπαδούλια.

17. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σκιάθου στη Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου. Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου, κ. Τσανάκας.

18. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Σκιάθου στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας».

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας», κα. Χονδρονικολή.

19. Διαγραφές Νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος, κα Παπαδούλια.

20. Εγγραφές Νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Εισηγήτρια: Πρόεδρος Επιτροπής:κα Φιλαρέτου.

21. Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. Εισηγήτρια: Πρόεδρος ,κα Παπαδούλια.

22. Εξέταση των υπ’αριθμ. πρωτ. 443/18-01-2019, 10222/05-11-2019, 10312/08-11-2019 & 10636/18-11-2019 αιτήσεων περί κατάργησης ιστών δημοτικού φωτισμού επί της οδού Παπαδιαμάντη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας

23.Έγκριση αποδοχής δεύτερης παράτασης συμβατικού χρόνου (έως 26/02/2021) του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» άξονας προτεραιότητας 4 «Αστική Κινητικότητα». Εισηγητής: Aντιδήμαρχος , κ. Τσανάκας.

24. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση από τον Δήμο Σκιάθου επτά (7) χώρων (22 m2 έκαστος) για δωρεάν χρήση για 40 έτη από τον ΔΕΔΔΗΕ. Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Τσανάκας.

25. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Πρόεδρος, κα Παπαδούλια.

26. Λήξη της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Σκιάθου.

Εισηγητής: κ. Αντωνίτσας Γεώργιος.

27. Ανάθεση σε ιδιώτη της ταφής των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σκιάθου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ.Γιαννίτσης.

28. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

29. Συγκρότηση επιτροπής για το καθορισμό δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

30. Συγκρότηση επιτροπής κληροδοτημάτων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

31. Συγκρότηση επιτροπής περιβαλλοντικής προστασίας και περιβάλλοντος. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

32. Συγκρότηση επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

33. Συγκρότηση επιτροπής διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

34. Συγκρότηση επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

35. Συγκρότηση επιτροπής αιγιαλού και παραλιών. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

36. Συγκρότηση επιτροπής κανονιστικών διατάξεων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

37. Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

38. Παραχώρηση κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου-γραφείου,εντός του Δημοτικού Καταστήματος με σκοπό την αποδοτικότερη και εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Παράταξης «ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΄΄ βήμα στο μέλλον» καθώς των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων.

Εισηγητής : Νικόλαος Πλωμαρίτης (Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης)

39. Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ-ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στον εντός των ορίων του Ο.Τ.226 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου χωροθετημένο χώρο (ΦΕΚ 920/τ.Δ/22-9-87).Εισηγητής: Νικόλαος Α.Γιαμαρέλος (Δημοτικός Σύμβουλος).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Σκιάθου

Ματούλα Κ. Παπαδούλια

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή