ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/10/2018

Αρ. πρωτ.: 9459

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 • κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 20η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

30/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Έγκριση Π/Υ ΔΟΠΑΝ 2018.   Εισηγητής κ. Μίχας

(χορηγηθείσα εισήγηση από προηγούμενο Δ.Σ)

 1. Αναπροσαρμογή ή μη :

Α)τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2019

       Β)τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων   σύμφωνα με την        

           υπο παρ.ΣΤ2 του     άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2019               και

       Γ)καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης για αντικείμενα που

           αφαιρούνται   από   συνεργείο του Δήμου. (290/2018 AOE)   . Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 3.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος   2019.   (291/2018 AOE) . Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2019. (292/2018 AOE). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους χρήσης       ΙΝΤΕRΝΕΤ για το       έτος 2019. (293/2018 ΑΟΕ).

             Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 (294/2018 ΑΟΕ). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 (295/2018 ΑΟΕ) .Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2019. (296/2018 ΑΟΕ). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. 9.Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019.    Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 7.300,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.01 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εσωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην 34η διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia» (09-11/11/2018) στη Θεσσαλονίκη.     Εισηγητής κ. Διολέττας

 

 1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 με τίτλο «έξοδα ενημέρωσης και προβολής» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση workshopπου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη.  Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. Έκφραση γνώμης για: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος –θέση «Στήλες») Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 1. 13.Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΚΙΑΘΟΥ». Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ. 4ης /2018, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου της υπ΄ αριθ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του προσφεύγοντα κ. Τσαπρούνη Παναγιώτη του Ηλία ( 038007020 ). Εισηγητής κ. Απ. Πασχάλης

 1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρήσης 2017. Εισηγητής κ. Αναγνώστου

 1. 17.Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Γιολδάσης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε.      

 1. Μετακινήσεις.

                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α. ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή