ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 22/6/2018

Αρ. πρωτ.:  5774

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  11η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

26/6/2018   ημέρα Τρίτη  και ώρα  20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός  Δ. Σ. του νέου ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και  ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ.  Δήμαρχος

 1. «Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της παραχωρησιούχου και κήρυξης αυτής έκπτωτης λόγω  μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από πλευράς της, σχετικά με την  τοποθέτηση αυτοκινούμενου τροχήλατου ή μη αναψυκτηρίου στη θέση Τσουγκριάς κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   κ. Σταμέλος

 1. Τροποποίηση της αρ. 68/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου μετά την έκδοση της αρ. 66/20-06-2018 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 Ν3463/2006 με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα αναστολής εκτέλεσης κατά της αρ.πρωτ. 1133/65345/23-05-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση συμμετοχής (υποβολή αιτήματος ένταξης) στο Πρόγραμμα         ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Άξονα Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» και αποδοχή χρηματοδότησης του εν λόγω προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Γιαννίτσης

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

      ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022 ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ.  Σταμέλος.

 1.  Εισηγητική  Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας , για την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 Δήμου Σκιάθου(ΑΟΕ 206/2018) . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος
 1.  Πρόσληψη πυροφυλάκων για το έτος 2018 .   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Γιαννίτσης
 2. Εισήγηση για σύμφωνη  γνώμη του Δήμου για  παρέκκλιση  από  τους  όρους  δόμησης  για  κατασκευή  ισόγειας αγροτικής αποθήκης  σε  ιδιόκτητο  αγροτεμάχιο   στην  εκτός  σχεδίου  κτηματική  περιφέρεια της νήσου Σκιάθου στο  Δήμο  Σκιάθου στη περιοχή Βίγλες.   

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Εξέταση αίτησης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του

σχεδίου πόλης της Σκιάθου.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο περιοδικό

«PLEFSI» στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.490,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο  περιοδικό  «PLEFSI» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης για την ανάληψη  από το Δήμο Σκιάθου της μικροσυγκοινωνίας  της

 λεωφορειακής γραμμής «ΣΚΙΑΘΟΣ-ΑΣΕΛΗΝΟΣ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΞΑΝΕΜΟΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Μίχας

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΚAΙΡΙΝΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1000€  ΣΤΟΝ ΚΑΕ 15-6471 ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αναγνώστου
 1. Έγκριση απόφασης 69/2017 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ: «Σύσταση ειδικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 5.3 του Ν.1069/1980, ως όργανο για την οριστική παραλαβή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.»  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παροχής δωρεάν διαμονής στους δικαιούχους

                  ιατρούς που θα υπηρετήσουν στο Κ.Υ. Σκιάθου για το διάστημα από 1/7/2018-10/8/2018  

                   σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4483/2017.    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Θεοδώρου

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 73/2018  Δ. Σ. ΔΗΜΟΥ  ΣΚΙΑΘΟΥ (μετρητές ρεύματος Γυμνασίου-Λυκείου).    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση καλοκαιρινών  προγραμμάτων << κολύμβησης >>  του Δήμου Σκιάθου.

                   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ   κ. Μίχας

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 1. Χορήγηση άδειας συστέγασης επιχείρησης εκμισθουμένων μοτοποδηλάτων & ποδηλάτων κάτω των 50cc εντός  επιχείρησης εκμισθουμένων  μοτοσικλετών τρίτροχων & τετράτροχων οχημάτων άνω των 50cc χωρίς οδηγό (αδειοδοτημένης από ΠΥΤ Θεσσαλίας).    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

                      κ. Μίχας

 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε. 

 1. Μετακινήσεις.

                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  Α.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή