ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 25/5/2018

Αρ. πρωτ.:  4631

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  10η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

29/5/2018   ημέρα Τρίτη  και ώρα  20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την  αναγκαιότητα να ανατεθεί σε ιδιώτη η παροχή υπηρεσιών για τη «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Σκιάθου». 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  κ. Γιαννίτσης

 1. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  κ. Σταμέλος
 1. Έγκριση της 2ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 €  στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’αριθμ. 15913/2-5-2018 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης σε ιδιώτη της απομάκρυνσης των στρωμάτων  λόγω  ανακύκλωσης.    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης

 1. Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σκιάθου          σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 2β του Ν 4479/2017 (ΦΕΚ 94/29-06-2017   τεύχος Α’).    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Εξέταση αίτησης περί επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου.     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση μετατόπισης στύλου του δικτύου δημοτικού φωτισμού της ΔΕΔΔΗΕ εκτός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου, θέση Φτελιά.    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1.  Διοργάνωση συνεδρίου σε συνεργασία με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με θέμα «Μετανάστευση – Πρόσφυγες – Ασυνόδευτα Ανήλικα», που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου «SkiathosPalace» από 01 έως και 03/06/2018.

  Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Κ.Α.Ε. 00-6442 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 στο πλαίσιο της διοργάνωσης του συνεδρίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Διολέττας

 1.  Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Βερόνα Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop.     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Διολέττας

 1. Έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο περιοδικό  FAMILY

             TRAVELLER στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και

            Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.900,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους  

              2018 για  τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο έντυπο  περιοδικό  FAMILY TRA

            VELLER.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Διολέττας

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης της ΔΕΥΑΣ σχετικά με «χρέωση της χρήσης αποχέτευσης του αεροδρομίου Σκιάθου».  Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.150,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ Κ.Α.Ε.  15-6471 ΤΟΥ Π/Υ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Μίχας

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέν το ποσό των 353,11 ευρώ. (Αικατερίνη Νικόλαο του Νικολάου). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Παράταση προγραμματικής σύμβασης για τον ανταποκριτή του ΟΑΕΔ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος
 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε. 

 1. Μετακινήσεις.

                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  Α.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή