ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/4/2018

Αρ. πρωτ.:  3614

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  7η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

30/4/2018   ημέρα Δευτέρα   και ώρα  20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ  HMH ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ  ΑΡΑΡΑ ΗΛΙΑ, ΚΑΡΒΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΦΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ.

Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 1. Έγκριση Οικονομικού  Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής, οικ. έτους 2017 (εξ αναβολής) .

       Εισηγητής κ. Γιολδάσης

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (11/2018 ΑΔΣ)-(εξ αναβολής) . Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 1. Αποδοχή η μη των προτάσεων της αριθ.  2ης /2018, συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου  της υπ΄ αριθ. 2/2018 απόφασης της  2ης/2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και της    προσφεύγουσας  κ. Καζή Ουρανίας . Εισηγητής κ. Απ. Πασχάλης
 1.  Έγκριση συνδιοργάνωσης Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα: «Ο Παπαδιαμάντης, διαλέγεται με τους Μαθητές », που θα πραγματοποιηθεί στις 03/05 και 05/05/2018 και

 Ψήφιση πίστωσης ποσού 650,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 15-6471 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την κάλυψη της δαπάνης των εκδήλωσης..  Εισηγητής Απ. Πασχάλης

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 242/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΚΙΑΘΟΥ. Εισηγητής

κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 140/2018 ΑΟΕ σχετικά με :

«Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 75/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη τμήματος  αιγιαλού στη θέση Κτήμα  Κουκουναριών Σκιάθου καθώς και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου  των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο «ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ» (πλην της παρ. 1,4,6) της αρ. 4622/2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΤΑΔ ΑΕ, του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους με σύναψη σύμβασης παραχώρησης ,έναντι ανταλλάγματος αποκλειστικά   στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, για  4 έτη  με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης στις 31-12-2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 4622/2016 σύμβασης παραχώρησης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν  τους λουόμενους και την αναψυχή του κοινού».    Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 139/2018 ΑΟΕ σχετικά με :

       «Τροποποίηση της αρ. 174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης     

       κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη   

        επιχείρηση στη θέση Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου  για το έτος 2018».    Εισηγητής  κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 134/2018 ΑΟΕ σχετικά με :

«α) Έγκριση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών του Δήμου Σκιάθου», β) ανάληψη της υποχρέωσης και διάθεση των σχετικών πιστώσεων συνολικού ποσού 73.814,60 € που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30-6662.11 με το ποσό των 67.955,60 € και τον ΚΑΕ 30-6662.01 με το ποσό των 5.859,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2018, γ)καθορισμός του τρόπου διενέργειας της προμήθειας , δ)έγκριση της αρ. 1/2018 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της τεχνικής υπηρεσίας και ε)καθορισμός των όρων του  διαγωνισμού»  Eισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης Διευθέτησης Κυκλοφορίας, Σήμανσης & Ασφάλειας στα διανοιγμένα ρυμοτομούμενα τμήματα έμπροσθεν των Ο.Τ. 200, 201, 205, 207 του Γ’ Τομέα της επέκτασης του σχεδίου πόλης της Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταμέλος
 1.  Έκφραση βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή εφ’ άπαξ χρηματικού βοηθήματος σε πάσχοντα, άπορο συμπολίτη μας.Εισηγητής κ. Γιαννίτσης
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης του 8ου Ποδηλατικού Γύρου Σκιάθου      και

      Ψήφιση πίστωσης 650,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ  15-6473 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 για τη διοργάνωση του 8ου Ποδηλατικού Γύρου Σκιάθου.  Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. Έγκριση αιτήματος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής προς το Δήμο Σκιάθου για δωρεά 1) 12 (Δώδεκα) PROJECTORSBENQMX611 2) 12 (Δώδεκα) Βάσεις Τοίχου 3) 8 (Οκτώ) Διαδραστικούς Πίνακες CLASSBOARDIB-82T.  Εισηγητής κ. Αναγνώστου
 1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (Διολέττα Ερουλία)   Εισηγητής κ. Διολέττας

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε. 

 1. Μετακινήσεις.

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                              ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή