ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 26/3/2018

Αρ. πρωτ.:  2732

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  5η (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις

30/3/2018   ημέρα Παρασκευή  και ώρα  19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΚΛΗΘΡΙ” ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ». Εισηγητής κ. Γιαννίτσης
 1. Αποδοχή και Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». Εισηγητής κ. Γιαννίτσης
 1. Έγκριση Οικονομικού  Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής, οικ. έτους 2017.  Εισηγητής κ. Γιολδάσης

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο τριών οχημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σκιάθου.   Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 196/2017 ΑΔΣ :«Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίουμε την  επωνυμία  “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Σκιάθου” ».

       Εισηγητής κ. Δήμαρχος

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντος υπολοίπου ποσού (σχετ. : ΑΔΣ 238/2017  ΕΜΜ. Γ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ) .   Εισηγητής κ. Σταμέλος

 1. Έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στ Μιλάνο Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop.      Εισηγητής  κ.  Διολέττας

 1. Ακύρωση της υπ’αρ. 51/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.  

        Εισηγητής   κ.  Γιαννίτσης

 1. Έγκριση  πρότασης για  οριστική διαγραφή  οχημάτων που είναι ασύμφορο να επισκευαστούν.

  Εισηγητής  κ. Γιαννίτσης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κ.υ.ε. 

 1. Μετακινήσεις.

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                              ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή