ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Στέλλα Μιχαηλίδου

Τηλέφ: 24273-50140, Fax: 24273-50131

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 19/3/2018

Αρ. πρωτ.: 2473

ΠΡΟΣ

  • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
  •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην  4η συνεδρίαση (έκτακτη) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  19/3/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄, στην αίθουσα του  Γραφείου Δημάρχου του Δημοτικού Καταστήματος, στην οδό Νικοτσάρα 12,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με :

«Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αρ. 88/2017 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου με την προσθήκη αιγιαλού και την περαιτέρω παραχώρηση από το Δήμο Σκιάθου του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους κατά το έτος 2018, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος για ένα έτος (1) ή περισσότερα έτη (2), με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.18 ή 31.12.19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-05-2017, τεύχος Β’ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις  ΚΥΑ ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τεύχος Β’, ΔΔΠΟΟΟ9186/0575Β/ΕΞ2017/13.06.2017 (ΦΕΚ 2098/19.06.2017  τεύχος Β) και την ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017/28.06.2017 (ΦΕΚ 2255/03.07.2017 τεύχος B’),  για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος

α) στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι)    και

β)στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με το ΠΔ 270/81»     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

  1. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου σχετικά με :

«Τροποποίηση της αρ. 174/2017 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου προσθέτοντας  το τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, τμήματος που θα παραχωρηθεί για απλή χρήση σε όμορη επιχείρηση στη θέση Καλαμάκι  για το έτος 2018.»     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος

  1. Πρόσληψη  προσωπικού  με  δίμηνη  σύμβαση  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  (δίμηνης απασχόλησης).  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Γιαννίτσης

Το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, έγκειται στο γεγονός ότι από την αναβολή διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου και παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή