ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/10/2017

Αρ. πρωτ.: 10935

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 17η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Σύσταση Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Σκιάθου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2000 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ρύθμισης της κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη της Σκιάθου(304/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 10681/16.10.2017 αίτησης της ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 10662/13-10-2017 νέας αίτησης της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY Α.Ε. – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις με θέμα «Αίτηση διάνοιξης τμήματος σχεδίου πόλεως στην θέση ‘‘Φτελιά – Μεγάλη Άμμος’’ σχεδίου πόλεως Σκιάθου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Εξέταση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2162/28.8.2017 αιτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για τη δωρεάν παραχώρηση τμήματος του οικοπέδου με κτηματολογικό αριθμό 030942Ν που βρίσκεται στο Ο.Τ. 242 του Γ΄ τομέα του Δήμου Σκιάθου (πρώην ΚΤΕΟ). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Λήψη απόφασης για προσφυγή σε διαπραγμάτευση (άρθρο 106 παρ. και άρθρο 221 παρ. 1 του Ν.4412/2016) ως προς το τμήμα της προμήθειας των καυσίμων για το έτος 2017. (291/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Εισηγητική Έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) (305/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. (306/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος

 1. Λήψη απόφασης περί έκφρασης βούλησης υπογείωσης του εναέριου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και του υποσταθμού επί της οδού Παπαδιαμάντη (έμπροσθεν του σχολικού κτιρίου και του αύλειου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιολδάσης

 1. Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1944/15-03-2017 νέας αίτησης του Ψαρογιώργου Ηλία του Κων/νου, για σύνταξη διορθωτικής πράξης, προκειμένου να του δοθεί αδιάθετο οικόπεδο στον Γ΄ Τομέα, αντί αποζημίωσης σε χρήμα 613,00τ.μ. που του οφείλει ο Δήμος Σκιάθου σύμφωνα με πους πίνακες της 1/91 Πράξης Εφαρμογής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης Απόστολος.

 1. Έγκριση που αφορά την κατασκευή ορθογωνικού πλακοσκεπή τεχνικού σε αντικατάσταση υφιστάμενου σωληνωτού αγωγού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σε ρέμα στην περιοχή των Κουκουναριών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης       «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 271 (Γ ΤΟΜΕΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» με συνολικό ποσό ένταξης 104.897,80€. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 1. Λήψη απόφασης για:

Α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia (Θεσσαλονίκη) 10-12/11/2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.360,00€ στον Κ.Α.Ε. 00.6432.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.

Β) Ψήφιση πίστωσης 4.200,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για παροχή δημιουργίας τουριστικού περιπτέρου στην έκθεση «Philoxenia» στη Θεσσαλονίκη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

 1. Αντικατάσταση μέλους της Οικονομικής Επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος, κ. Τρακόσας.

 1. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος, κ. Τρακόσας

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Λήψη απόφασης για δήλωση ένταξης δημοτικών βοσκοτόπων στις εκτάσεις των υπό σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταματάς

 1. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή