ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 25/09/2017

Αρ. πρωτ.:  9812

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 16η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για αναδιάρθρωση του ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α').
 1. Αναπροσαρμογή ή μη :

1.τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2018

 1. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2018. (236/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Απευθείας εκμίσθωση χώρων για καλλιτεχνικούς σκοπούς στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06) για το έτος 2018. (237/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018. (238/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 1. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το 2018 και εφεξής. (239/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ για το έτος 2018. (240/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2018. (241/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Αναπροσαρμογή ή μη  του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος  2018. (242/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018. (243/2017 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.
 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. 9108/08-09-2017 αίτησης της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ BAY Α.Ε. – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις με θέμα «Αίτηση διάνοιξης τμήματος σχεδίου πόλεως στην θέση ‘‘Φτελιά – Μεγάλη Άμμος’’ σχεδίου πόλεως Σκιάθου» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTGIncontri (Ρίμινι) 12-14/10/2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.673,66€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας
 1. Έκφραση βούλησης επί της υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφασης της Επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πασχάλης Απόστολος

 1. Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.600,00€ στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29237/2017 χρηματική εντολή  του  Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έκτακτη επιχορήγηση στην επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιολδάσης

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προς Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.
 1. Λήψη απόφασης γιαπρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δυο μηνών στην υπηρεσία καθαριότητας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος, κ. Τρακόσας.

 1. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 1. Αντικατάσταση προέδρου στην επιτροπή Παραλιών και Αιγιαλών.

 1. Αίτημα αρχικής πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018 συμμετέχοντας στην αρ.πρωτ.5122/23-5-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΕΤΑΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αναγνώστου.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Εγγραφές διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αναγνώστου.

 1. Μετακινήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή