ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ, 15/05/2017

Αρ. πρωτ.: 4259

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που κατέστησαν αδύνατη την ηλεκτρονική αποστολή τόσο της πρόσκλησης, όσο και των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και προς αποφυγή τυχόν ελλιπούς ενημέρωσης από την πλευρά σας,  η προγραμματισμένη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4227/12.5.2017 πρόσκληση τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβάλλεται για τις 21 Μαΐου 2017, ημέρα Κυριακή  και ώρα 16:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι,

για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το αρ.4554/06-06-2012 συμφωνητικό μίσθωσης. (Εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση χορήγησης άδειας για πρόσβαση – διέλευση, εγκατάσταση υπαίθριας τηλεπικοινωνιακής καμπίνας, κατασκευή φρεατίων υποδοχής τηλεφωνικού παρόχου και χάνδακα σύνδεσης επί της οδού Παπαδιαμάντη στην «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ». (Εξ αναβολής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση της απόφασης για την πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη των υφιστάμενων περιπτέρων, που βρίσκονται εντός του ακινήτου «κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου» που παραχωρήθηκε στο δήμο από την ΕΤΑΔ Α.Ε. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4622/2016 σύμβαση παραχώρησης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

 1. Λήψη απόφασης για έγκρισηγια τη δημιουργία διαφημιστικών video και παρουσιάσεων όπως και λήψη,  επεξεργασία φωτογραφικού υλικού για την τουριστική διαφήμιση και προβολή του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.620,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Διολέττας.

 1. Λήψη απόφασης για καθιέρωση εκ νέου του θεσμού «ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος.

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. αίτησης 2784/10.4.2017 αίτησης  του κ. Καλλιγέρη Σταύρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κωνσταντόπουλος.

 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. αίτησης 4209/12.5.2017 αίτησης  του SkiathosCatWelfareAssociation. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Λήψη απόφασης για ενεργοποίηση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία ASAP και ψήφιση πίστωσης ποσού ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών Εκτιμητικής Επιτροπής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 4ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για το γραφείο ανταποκριτή του Ο.Α.Ε.Δ.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Εισηγητική Έκθεση προς την οικονομική επιτροπή για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης τουπροϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2017) (89/2017 Α.Ο.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 13657/2017 χρηματική εντολή του Υπ. Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση καλοκαιρινών προγραμμάτων «κολύμβησης» του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Κωνσταντόπουλος.

 1. Εγγραφές διαγραφές νηπίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.
 1. Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Μετακινήσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή