ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  16/02/2017

Αρ. πρωτ.: 1149

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 2η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.(Εξ αναβολής)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για τον καθορισμότων δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών έτους 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας.

 1. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη της μίσθωσης κατόπιν λήξης αυτής σύμφωνα με το αρ.4554/06-06-2012 συμφωνητικό μίσθωσης. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για διοικητική αποβολή από το περίπτερο στη θέση ανατολική παράλια Δήμου Σκιάθου έμπροσθεν του καταστήματος της τράπεζας AlphaBankτου Αντωνίτσα Δημητρίου του Αποστόλου – Θεοδώρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για  διατήρηση ή κατάργηση κενωθέντος περιπτέρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για δημοσίευση ή μη της περίληψης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με το παρ.2 άρθρο 4 ΠΔ 270/81. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση της 1ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 12.280,00€ στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 703/2017 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιολδάσης.

 1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για ένταξη της νήσου Σκιάθου στο «Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2017». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Λήψη απόφασης για διαγραφές χρεών από χρηματικούς καταλόγους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000€ στον Κ.Α.15-6471 για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 26/02 και 27/02 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Κωνσταντόπουλος.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB 2017 στο Βερολίνο της Γερμανίας από 08 έως 12 Μαρτίου 2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης workshop για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή της Σκιάθου στην Ιταλία και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική προώθηση και προβολή του Δήμου Σκιάθου στη Βερόνα Ιταλίας μέσω της διοργάνωσης workshop. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό «plefsi»  στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου καιψήφιση πίστωσης ποσού 1.750,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σκιάθου στο περιοδικό «plefsi». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.

 1. Χορήγηση προέγκρισης σε Κ.Υ.Ε.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ.

 1. Μετακινήσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή