ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

ΣΚΙΑΘΟΣ,  23/01/2017

Αρ. πρωτ.: 470

ΠΡΟΣ

 •  Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης του Δήμου Σκιάθου με Πράσινο Ταμείο και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και περί αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Παράταση της διμερούς σύμβασης συνεργασίας μεταξύ «ΕΕΑΑ ΑΕ» και Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών - γενικές οδηγίες (Εγκύκλιος 25). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 1. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Σκιάθου στο inflightπεριοδικό  της ThomasCookTravel στο πλαίσιο της διαφημιστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διαφημιστική καταχώρηση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTR (ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ) 16-19/02/2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στην διεθνή έκθεση τουρισμού IFT 2017 SAJAM TURIZMA  (International Fair of Tourism)  στο Βελιγράδι της Σερβίας από 23 έως 26 Φεβρουαρίου 2017 και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη συμμετοχή του Δήμου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίου (workshop) με σκοπό να ενταχθούν οι πεζοπορικές διαδρομές Σκιάθου στο ευρωπαϊκό Δίκτυο Μονοπατιών Κορυφαίας Ποιότητας, που πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσποδία Πεζοπόρων (ERA)και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.600,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για τη διοργάνωσης σεμιναρίου (workshop). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.444,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6431 για το ανεκτέλεστο μέρος συμβατικής υποχρέωσης, που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 59/2016 ΑΔΣ (αναβάθμιση, συντήρηση και φιλοξενία του ιστοτόπου «skiathos.gr»). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας.

 1. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου (διαμόρφωση εισόδου – εξόδου) επί των ανώνυμων οδών έμπροσθεν του Ο.Τ. 261 Γ’ Τομέας, του σχεδίου πόλης Δήμου Σκιάθου, για την εγκατάσταση πρατηρίου υγρών καυσίμων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής παιδείας και των φορέων των παραγωγικών τάξεων, που θα εκπροσωπηθούν στην επιτροπή. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μίχας.

 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2017 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος.

 1. Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Θεοδώρου.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2016 που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Λήψη απόφασης για ακύρωση ενταλμάτων 2016 που δεν υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31.12.2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

 1. Μετακινήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή