ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 24273 50140, Fax: 24270 23925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 23/04/2015

Αρ. πρωτ.:  3107

ΠΡΟΣ

 • Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο
 •  κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

               Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην 11η συνεδρίαση (τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41 Α’ 20-4-2015) για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 2. Κανονισμός καθαριότητας(Α.Ο.Ε. 91/2015) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ:
 4. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Σκιάθου λόγω παραγραφής τους. (Α.Ο.Ε. 98/2015) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

1)Έγκριση της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας από το Δήμο Σκιάθου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/2001 και την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’): «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού»

2) Προσδιορισμός αιγιαλών που παραχωρούνται για άσκηση δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

3) Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και των όρων χρήσης για την άσκηση των δραστηριοτήτων του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και σε περίπτωση μεταβίβασης της χρήσης σε τρίτους καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών προς παραχώρηση με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων – τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων – θαλασσίων  μέσων αναψυχής

α)στους έχοντες το δικαίωμα άνευ δημοπρασίας (όμοροι) &

β) στους μη δικαιούχους απευθείας παραχώρησης  αποκλειστικά και μόνο με δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηριακών εγκαταστάσεων με τον ανάλογο εξοπλισμό για τη λίπανση, πλύση, έλεγχο και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προτεινόμενης θέσης «ΜΑΡΙΝΟΣ» για την δημιουργία Χώρου Οργανωμένης Κατάδυσης (ΧΟΚ) στα πλαίσια της πρότασης υλοποίησης του έργου «ΙΔΡΥΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ» σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση (Κωδ. Προσκλ. 64/2015) της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΕΣΠΑ / Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013» / Άξονας 4 / Θεματική Προτεραιότητα 61.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ.
 2. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, για το οικονομικό έτος 2015.
 1. Ορισμός μελών για την ανασυγκρότηση της επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Έγκριση – πρόσληψη προσωπικού  πέντε (5) εργατών καθαριότητας και ενός (1) οδηγού ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης του ετήσιου μητρώου αρρένων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 1. Έγκριση Οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής Προμηθειών Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

 

 1. Έγκριση της 2ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 11.605,59€ στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.11831/15  χρηματική εντολή του Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Διαγραφή ποσού 27,57€ της ΠΑΠΑΡΑ ΟΡΣΑΣ του Νικολάου από τον Χ.Κ. 72/2015 λόγω χρέωσης εκ παραδρομής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 1. Διαγραφή ποσού 35,22€ της ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ του Ευστρατίου από τον Χ.Κ. 150/2015 λόγω διπλοχρέωσης εκ παραδρομής. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 2. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ
 3. Χορήγηση προέγκρισης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2. Μετακινήσεις. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Αντιδήμαρχος, κ. ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Γραφείο Δημάρχου
 • Γραφείο Αντιδημάρχων
 • Δ/νσεις Δήμου
 • Ιστοσελίδα Δήμου
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή