ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες: Λιάνα Παπαβαγγέλη

Τηλέφ: 2427350140, Fax: 2427023925

Email: .

 

ΣΚΙΑΘΟΣ, 16/10/2014

Αρ. πρωτ.: 10721

ΠΡΟΣ

 1. τον Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Δημήτρη Πρεβεζάνο
 2. τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  1. Αναπροσαρμογή του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015 ,
  2. Καθορισμός των βοσκήσιμων τόπων και ορισμός βοσκών με τον αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν στα δημοτικά βοσκοτόπια 
  3. Ορισμός Επιτροπής για το έτος 2015          
  4. τελών κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2015
  5. τελών κοινοχρήστων χώρων, που καταλαμβάνουν τα περίπτερα σύμφωνα με την υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2015   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Αναπροσαρμογή ή μη του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2015

(ΑΟΕ 276-2014) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015

(ΑΟΕ 277-2014) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2015

(ΑΟΕ 278-2014) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2015

(ΑΟΕ 279-2014) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                            

 

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για έτος 2015 (ΑΟΕ 280-2014)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

(ΑΟΕ 281-2014) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Αναπροσαρμογή ή μη:

(ΑΟΕ 282-2014) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ  για το  έτος  2015

(ΑΟΕ 283-2014) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Έγκριση της εισηγητικής απόφασης οικονομικής επιτροπής για την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2014)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2015

(2/2014 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Ένταξη του Δήμου στο νέο πίνακα φορέων παροχής κοινωφελούς εργασίας σε κρατούμενους

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Εξέταση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 10286/03.10.2014 εγγράφου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Μαγνησίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Λήψη απόφασης για νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Μαγνησίας (ΦΟΔΣΑ) και του Δήμου Σκιάθου για τη  λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 

Ψήφιση ποσού 408,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6432.2 για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς διαφημιστικού υλικού στο Λονδίνο και στην  Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                           

 

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/2013 μελέτης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Πλατεί-ας και Παιδικής Χαράς Αγ. Τριάδας Δήμου Σκιάθου» στα πλαίσια του «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ (O.Σ.A.N) ΣΚΙΑΘΟΥ» στον ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 (Κωδ. Προσκλ. 60/2013).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Αποδοχή ή μη της υπ’ αριθμ. 81/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Ληψη αποφασης για σύσταση επιτροπής για τον καθορισμό των δρομολογίων της συγκοινωνιακής γραμμής Σκιάθου - Κουκουναριών.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων και αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής κληροδοτημάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής κανονιστικών θεμάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής αιγιαλού και παραλιών

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – κοινοχρήστων χώρων, οδών – πλατειών, πεζοδρομίων και περιπτέρων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής διάνοιξης – μετατόπισης αγροτικών δρόμων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 

Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής ονοματοδοσίας οδών και πλατειών του Δήμου Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:: Δήμαρχος, κ. Πρεβεζάνος

 

Εγγραφές και διαγραφές νηπίων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Αίτηση για αποσφράγιση καταστήματος – ΚΑΝΤΙΝΑΣ-  στη θέση ΚΕΧΡΙΑ Σκιάθου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος                                      

 

Ανάκληση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 

Μετακινήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ  ΑΓΓ.  ΤΡΑΚΟΣΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 • Γραφείο Δημάρχου
 • Γραφείο Αντιδημάρχων
 • Δ/νσεις Δήμου
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή