ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σκιάθος           :  17/07/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Αριθ. Πρωτ.     :   7628

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

          

 

                  ΠΡΟΣ

                                               1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                         2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 21η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

  1. Κατάθεση απόψεων επί των ευρημάτων στην έκθεση ελέγχου του Σ.Ο.Λ. των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 του Δήμου Σκιάθου (188/2014 Εισηγητική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης, Δήμαρχος Σκιάθου

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα οικονομικά συμφέροντα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                            ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή