ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Σκιάθος      : 16-04-2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.: 3926

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

               ΠΡΟΣ

                                             1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

     2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 16η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ:  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 49/2014 ΑΔΣ.

$11.    τροποποίησης της αρίθμ 49/2014 Κανονιστικής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Μαγνησίας η οποία δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2014, θα δημοσιευτεί στον τύπο και κατόπιν θα αποσταλεί  στην Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας .

$12.    Τη δημοσίευση ή μη της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΠΔ 270/81 άρθρο 4 παρ 2. «Περίληψις της διακηρύξεως δύναται να δημοσιεύεται, εφόσον ήθελεν αποφασίσει τούτο το δημοτικον ή κοινοτικόν συμβούλιον, λόγω τής σπουδαιότητος του αντικειμένου τής δημοπρασίας....»Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί ,εφόσον αποφασιστεί από το Δημοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και με τις  διατάξεις του Ν.3548/2007.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Νικόλαος Πλωμαρίτης, Δήμαρχος Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή