ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Σκιάθος         :  26/03/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.   :  3158

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες: Μαθηνού Άννα
Τηλέφωνο:    2427350140

Φαξ:             2424023925
Email:          
grammatiadsskiathou@gmail.com                                   

            

                 ΠΡΟΣ

                                           1. κ. Δήμαρχο Σκιάθου

                                                                     2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, 31η Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

       

$11.    Λήψη απόφασης σχετικά με την ανακήρυξη του κ. Αντρέα Ποταμιάνου ως Επίτιμου Δημότη Σκιάθου, για την ποικίλη και πολυσήμαντη προσφορά του και αγάπη στο νησί μας.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$12.    Χορήγηση προέγκρισης για άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής Καταστημάτων

$13.    Λήψη απόφασης με θέμα: «Λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας Σκιάθου».

          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$14.    Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης «Χρήστος Χειμώνας».

      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Χαλκιάς Νικόλαος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής.

$15.    Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ. 28/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Σύνθεση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου».

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσόλας Κωνσταντίνος

$16.    Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου –Λυκείου Σκιάθου.

      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσόλας Κωνσταντίνος

$17.    Λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση « Πράσινη Αλεπού» και έγκριση όρων αυτής.

          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$18.    Εγγραφές -Διαγραφές Νηπίων παιδικού σταθμού Δήμου Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

$19.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού για την τέλεση εκκλησιαστικού μνημόσυνου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Δωρητών, Ευεργετών και Τοπικών Αρχόντων της Σκιάθου.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$110.Υποβολή αιτήματος για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς διαφημιστικού υλικού στο Βερολίνο, Βουκουρέστι και Βελιγράδι.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$111.Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων παραλίων Δήμου Σκιάθου έτους 2014» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$112.Συγκρότηση επιτροπής εποπτείας-παρακολούθησης του αναδόχου, του ανοιχτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων. 

           ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

$113.Εξέταση της υπ΄ άριθμ. 2618/14-03-2014 αίτηση παραίτησης και αντικατάστασης του αντιδημάρχου κ. Διολέττα Δημήτριου,  από τη θέση του συμβούλου και εκπροσώπου της Ανώνυμης Ναυτιλιακής Εταιρείας Σποράδων Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΣ».

           ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Διολέττας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος

  1. α)Έγκριση καταβολής της αποζημίωσης επικείμενων σε  ρυμοτομούμενα τμήματα στο  Ο.Τ. 236α με κτημ. αριθμό 030613 στη θέση Αη – Γιαννάκης στο Γ τομέα σχεδίου πόλης της Σκιάθου σύμφωνα με την αρ. 71/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Βόλου (Διαδικασία  Απαλλοτριώσεων)

     και

β)Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.112,30 ευρώ στον κωδικό αριθμό εξόδου 30.7424.1   προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2014 για την καταβολή αποζημίωσης επικείμενων σε  ρυμοτομούμενα τμήματα στο Ο.Τ. 236α με κτημ. αριθμό 030613 στους αναγνωρισθέντες ως δικαιούχους της αποζημίωσης με την  ανωτέρω δικαστική απόφαση  που είναι οι κ.κ. : Ι)Κωνσταντίνο Κανταράκια του Δημητρίου με ποσό 11.738,15 ευρώ  και ΙΙ)Νικόλαο Κανταράκια του Δημητρίου με ποσό 12.374,15 ευρώ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$115.Εξέταση της υπ΄αριθμ. 3178/26-03-2014 αίτησης της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Τα μουσικά όργανα του κόσμου συλλογή MONΝIER-Δεληγιάννη» σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι για την στέγαση της συλλογής μουσικών οργάνων.

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$116.Εξέταση της υπ’ άριθμ. 2151/05-03-2014 αίτηση του κ. Θωμά Επιφανειάδη του Νικολάου και του της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Καλλιοντζής Αδάμ και ΣΙΑ Ο.Ε.» σχετικά με την λήψη απόφασης για την «μετατόπιση περιπτέρου με δικαιούχο εκμετάλλευσης τον Γεώργιο Καραστατήρα του Αντωνίου και μισθωτή τον Νίκο Τζέλα Καλέμ που βρίσκεται στην ανατολική παραλία της πόλης της Σκιάθου, έμπροσθεν του καταστήματος ιδιοκτησίας του πρώτου αιτούντα».

     ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$117.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού «TAXIDI 2014», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27.04.2014 στη Λευκωσία Κύπρου και ψήφιση πίστωσης ποσού  δαπάνης 2.500,00€ στον Κ.Α. 006432.2 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου.                                                                                                    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

$118.Μετακινήσεις.                                                                                                  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πλωμαρίτης Νικόλαος, Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

     ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ 

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή