ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Σκιάθος      : 04/02/2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.:  986

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

               ΠΡΟΣ

                                             1.κ. Δήμαρχο Σκιάθου

     2.Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας προσκαλούμε στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι, την 5η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

«Εισηγητική Απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (10/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)»

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:κα. Μοσχαδώ Τσολοβίκου, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

                                              ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή