13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

31ης /5/2011 αποφάσισε τα παρακάτω :

 

 

1ο θέμα  προ ημερησίας διάταξης:

Με την αριθ. 173/2011 απόφασή του: ομόφωνα αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η 30η Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσικλετιστών στην Σκιάθο στην περιοχή Ασέληνος από 9 εως 13 Ιουνίου 2011.

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:  Εξέταση των προτάσεων του σωματείου Επαγγελματιών Αλιέων Σκιάθου που υποβλήθηκαν με το αριθ. πρωτ.  3967/26-5-2011  έγγραφο.

Με την αριθ. 174/2011 απόφασή του: ομόφωνα ψηφίσθηκε η πρόταση του Δημάρχου Σκιάθου για την συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής αποτελούμενη από τους :κ.κ. Πασχάλη Πασχάλη, Αναστασία Φιλαρέτου, Ιωάννη Πατσά και Γεώργιο Καραστατήρα μαζί με τον Δημήτριο Μιτζέλο για την διερεύνηση χωροθέτησης  του αλιευτικού καταφυγίου και κατάθεση πρότασης στο Γ.Π.Σ.

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 Με την αριθ. 175/2011 απόφασή του :

Α-κατά πλειοψηφία  αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» σε κατάστημα ιδιοκτησίας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ    στην  περιοχή/οδό ΣΥΜΕΩΝΟΣ στην Σκιάθο μετά την υπ. αριθ. 3617/16-5-2011 αίτηση.

Με την αριθ. 176/2011 απόφασή του :

Β-κατά πλειοψηφία  αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος    «ΤΑΒΕΡΝΑ», ιδιοκτησίας  ΝΤΑΓΓΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στην  περιοχή/οδό ΦΤΕΛΙΑ  Σκιάθου μετά την υπ'αριθμ. 3653/17-05-2011 αίτησή του.

Με την αριθ. 177/2011 απόφασή του :

 Γ-κατά πλειοψηφία  αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας  ΖΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ στην  περιοχή/οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ  Σκιάθου μετά την  υπ'αριθμ. 3664/17-05-2011αίτηση.

Με την αριθ. 178/2011 απόφασή του :

Δ-κατά πλειοψηφία  αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ»,  ιδιοκτησίας ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  στην  περιοχή ΦΤΕΛΙΑ/ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ  στη Σκιάθο» μετά  υπ'αριθμ. 3931/25-05-2011  αίτηση.

Με την αριθ. 179/2011 απόφασή του :

Ε-κατά πλειοψηφία  αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»,  ιδιοκτησίας ΡΕΒΕΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην  περιοχή/οδό ΠΑΡΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ    στη Σκιάθο μετά την  υπ'αριθμ. 3966/26-05-2011  αίτηση.

Με την αριθ. 180/2011 απόφασή του :

ΣΤ-κατά πλειοψηφία  αποφάσισε την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος

« ΜΠΑΡ»,  ιδιοκτησίας, AWASSIAN VARTAN ΤΟΥ MATIOUS   στην  περιοχή/οδό ΑΜΜΟΥΔΙΑ   στην Σκιάθομετά την υπ'αριθμ. 4057/30-05-2011  αίτηση.

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση αδειών  λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Με την υπ. αριθ. 181/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στα παρακάτω καταστήματα:

1-κατάστημα «ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΓΙΑΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στην περιοχή ΕΠΙΦ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ  ΣΚΙΑΘΟΥ,μετά την υπ'αριθμ. 2193/30-3-2011   αίτηση.

2-κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ που βρίσκεται στην περιοχή ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΗ-ΚΟΡΑΗ  ΣΚΙΑΘΟΥ μετά υην υπ'αριθμ. 3345/09-05-2011   αίτηση.

3-κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ» ιδιοκτησίας  ΣΤΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  που βρίσκεται στην περιοχή όπισθεν Γυμνασίου-Λυκείου  Σκιάθου  μετά την υπ'αριθμ. 3528/12-5-2011   αίτηση.

4-κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ» ιδιοκτησίας  ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΗ Α. & Μ.  Ο.Ε. που βρίσκεται στην περιοχή  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ   Σκιάθου  μετά την υπ'αριθμ. 3647/17-5-2011   αίτηση.

5-κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠAΡ» ιδιοκτησίας  CULLEN PHILIP TOY  GEOFREY που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΝΤ.ΛΑΣΚΟΥ   ΣΚΙΑΘΟΥ μετά την υπ'αριθμ. 3731/20-05-2011   αίτηση.

6-κατάστημα "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ"   ιδιοκτησίας  ΙΩΑΝΝΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  που βρίσκεται στην περιοχή  Μ. ΑΜΜΟΣ  στην   Σκιάθο μετά την υπ'αριθμ. 3832/23-5-2011   αίτηση .

7-κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας εταιρείας ΣΑΝΤΑΝΑ  ΕΠΕ  που βρίσκεται στην περιοχή  / οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ   στην   Σκιάθο μετά την υπ'αριθμ.  3837/23-5-20 αίτηση.

8-κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας εταιρείας ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΧΡΥΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.   που βρίσκεται στην περιοχή  / οδό ΑΜΜΟΥΔΙΑ   στην   Σκιάθο μετά την υπ'αριθμ.  3843/23-5-2011  αίτηση.

9-κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - SNAK- ΜΠΑΡ» εντός ενοικιαζομένων διαμερισμάτων ιδιοκτησίας ΜΑΚΑΡΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  που βρίσκεται στην περιοχή  ΚΟΛΙΟΣ στην   Σκιάθο μετά την υπ'αριθμ. 3316/6-5-2011  αίτηση.

10-κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ » εντός ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ  ΒΑΥ  Α.Ε.  που βρίσκεται στην περιοχή  ΒΑΣΙΛΙΑΣ στην   Σκιάθο μετά την υπ'αριθμ. 3871/24-5-2011  αίτηση.

11-κατάστημα «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που βρίσκεται στην περιοχή  ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ   Σκιάθου  μετά την υπ'αριθμ. 3876/24-05-2011   αίτηση.

12-κατάστημα«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΕ  που βρίσκεται στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ  ΣΚΙΑΘΟΥ μετά την υπ'αριθμ.  3889/24-5-2011   αίτηση.

13-κατάστημα «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΣΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε»  που βρίσκεται στην οδό/περιοχή   ΑΜΜΟΥΔΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ  μετά την υπ'αριθμ. 3751/20-05-2011   αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε κινητή καντίνα του Χαλκιά Γεωργίου του Ιωάννη, σε ιδιωτικό χώρο στη θέση Βρωμόλιμνος.   

 Με την υπ. αριθ. 182/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία ψηφίζει την αναβολή του θέματος μέχρι να κατατεθεί φάκελος στην υπηρεσία και να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Μεταφορά του προσωπικού των δυο αμιγούς χαρακτήρα επιχειρήσεων με την επωνυμία «Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου» και «Αναπτυξιακή Σκιάθου» σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου.

 Με την υπ. αριθ. 183/2011 απόφασή του: ομόφωνα ψηφίσθηκε η μεταφορά του προσωπικού των δυο αμιγούς χαρακτήρα επιχειρήσεων με την επωνυμία «Επιχείρηση Συγκοινωνιών Δήμου Σκιάθου» και «Αναπτυξιακή Σκιάθου» σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Σκιάθου.

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Ψήφιση Ο.Ε.Υ. Δήμου  Σκιάθου

Με την υπ. αριθ. 184/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε ο Ο.Ε.Υ. που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που εισηγήθηκε η κ. Κανταράκη - Τσολοβίκου Μοσχαδώ και έχουν ως εξής:

Ένας Π.Ε. Δ/κού Δ/νση Επιχείρησης του τμήματος Τουρισμού.

Ένας Τ.Ε. Δασοπονίας

Δύο ΔΕ 29 χειριστών αγροτικών μηχανημάτων

Δύο ΔΕ οδηγών λεωφορείων. Να προστεθεί στην θέση προϊσταμένων ελλείψει ΠΕ να είναι ΔΕ.

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Επανεξέταση θέματος Τζοβελέκη

Με την υπ. αριθ. 185/2011 απόφασή του: ομόφωνα αναβάλλεται σε επόμενη συνεδρίαση.

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξέταση της υπ. αριθ. 3311/6-5-2011 αιτήσεως του Κουτσιάρη Αριστείδη του Βασιλείου για παραχώρηση άδειας βατότητας για να εκτελεί την καθημερινή διαδρομή με το τουριστικό τρενάκι με αφετηρία απέναντι από τη στάση του ΚΤΕΛ προς το λιμάνι στην περιοχή Αμμουδιά με αφετηρία απέναντι από την στάση λεωφορείων προς το λιμάνι και διαδρομή πριν το κλείσιμο της μπάρας με διέλευση μπροστά από την πυροσβεστική και εν συνεχεία από την Περιφερειακή οδό και τερματισμό στην πλατεία πριν το Κ.Υ. και στη συνέχεια επιστροφή από την ίδια οδό με τερματισμό την αφετηρία. 

Με την υπ. αριθ. 186/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε να πραγματοποιείται από το τουριστικό τρενάκι η διαδρομή από το Μύλο και γύρω από την λίμνη που ήταν η πρόταση του Δημάρχου.

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Καταβολή Επιδόματος στην υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου η οποία απασχολείται στο γραφείο εξυπηρέτησης αλλοδαπών του Δήμου.

Με την υπ. αριθ. 187/2011 απόφασή του: ομόφωνα ψηφίσθηκε η καταβολή Επιδόματος στην υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου η οποία απασχολείται στο γραφείο εξυπηρέτησης αλλοδαπών του Δήμου.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, βάσει της αριθ.23372/16-5-2011 εγκρίσεως της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ. 

Με την υπ. αριθ. 188/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, βάσει της αριθ.23372/16-5-2011 εγκρίσεως της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 ΠΥΣ, ως εξής: έναν βρεφονηπιοκόμο ΤΕ 9 (8 μήνες), έναν οδηγό (6 μήνες) και έναν ΔΕ1 Διοικητικό (6 μήνες).

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Ορθή επανάληψη - τροποποίηση των υπ' αριθμ. 6/2011 και 10/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για αλλαγή του ονόματος από το λανθασμένο Γεωργόπουλο  Αθανάσιο στο ορθό Γεωργόπουλο Νικόλαο και αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους, Τάσσου Χρήστου.

Με την υπ. αριθ. 189/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία πάρθηκε η απόφαση για   την ορθή επανάληψη - τροποποίηση των υπ' αριθμ. 6/2011 και 10/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για αλλαγή του ονόματος από το λανθασμένο Γεωργόπουλο  Αθανάσιο στο ορθό Γεωργόπουλο Νικόλαο και αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους, Τάσσου Χρήστου με τον Αϊβαλιώτη Χρήστο.

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Διόρθωση της αριθ. 66/2011 Α.Δ.Σ.  περί αναπροσαρμογής του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2011  σύμφωνα με την αριθ. 68/2011 εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

Με την υπ. αριθ. 190/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία καθορίζει το δικαίωμα βοσκής για τα μικρά και τα μεγάλα ζώα σύμφωνα με το υπ' αριθ. 516/20557/2011 της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου σχετικά με την αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Μωραϊτη. 

Με την υπ. αριθ. 191/2011 απόφασή του: Ομόφωνα αποφασίζει για την πενταετή μίσθωση του ακινήτου.

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -σύσταση ενιαίας σχολικής επιτροπής.

Με την υπ. αριθ. 192/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία αποφασίζει για την συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης -σύσταση ενιαίας σχολικής επιτροπής.

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση προμελέτης λίμνης Αγίου Γεωργίου.  

Με την υπ. αριθ. 193/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία αποφασίζει εγκρίνεται η προμελέτη λίμνης Αγίου Γεωργίου

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για καθιέρωση του εορτασμού της βύθισης του υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», ως τοπικής εορτής .    

Με την υπ. αριθ. 194/2011 απόφασή του: ομόφωνα καθιερώνει τον εορτασμό της βύθισης του υποβρυχίου «ΚΑΤΣΩΝΗΣ», ως τοπική εορτή.

 

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Υποβολή τρίμηνης έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων-εξόδων του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

Με την υπ. αριθ. 195/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η τρίμηνη έκθεση στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων-εξόδων του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

18ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. και Δήμου Σκιάθου για την παραχώρηση κατά χρήση απορριμματοφόρου αυτοκινήτου.

Με την υπ. αριθ. 196/2011 απόφασή του: ομόφωνα εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Σκιάθου  για υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. και Δήμου Σκιάθου για την παραχώρηση κατά χρήση απορριμματοφόρου αυτοκινήτου.

 

19ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή Παγκόσμιων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS -Αθήνα 2011 για την άφιξη της φλόγας της Ελπίδας των SPECIAL OLYMPICS στη Σκιάθο, στο πλαίσιο της υλοποίησης των υπηρεσιών και δράσεων που απαιτούνται ή έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του προγράμματος «HOST TOWN -Πρόγραμμα Πόλις -Αμφιτρύων».

Με την υπ. αριθ. 197/2011 απόφασή του: κατά πλειοψηφία εγκρίνει την δαπάνη για την διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή Παγκόσμιων Αγώνων SPECIAL OLYMPICS -Αθήνα 2011 για την άφιξη της φλόγας της Ελπίδας των SPECIAL OLYMPICS στη Σκιάθο, στο πλαίσιο της υλοποίησης των υπηρεσιών και δράσεων που απαιτούνται ή έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του προγράμματος «HOST TOWN -Πρόγραμμα Πόλις -Αμφιτρύων».

 

20ο θέμα ημερήσιας διάταξης: Μετακινήσεις.

Με την υπ. αριθ. 198/2011 απόφασή του: Ομόφωνα εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Σκιάθου στην Λαμία στις 12 Μαΐου 2011 για την συμμετοχή του στην σύσκεψη με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής Προστασίας για πρόληψη και ετοιμότητα των φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών

 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή