11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

9ης /5/2011 αποφάσισε τα παρακάτω :

 

 

1ο θέμα  προ ημερησίας διάταξης: Σύναψη προγραμματικής σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του ΟΑΕΔ, για την ίδρυση γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στη Σκιάθο . 

 

Με την αριθ. 167/2011 απόφασή του: Ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το θέμα προ ημερησίας διάταξης ως κατεπείγον προκειμένου να είμαστε μέσα στο χρονικό ορίζοντα που θέλει το τμήμα του ΟΑΕΔ Βόλου, να στείλει το αίτημα στα Κεντρικά στην Αθήνα και ομόφωνα αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του ΟΑΕΔ για την ίδρυση  γραφείου ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στη Σκιάθο με υπάλληλο του Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνεργοι οι οποίοι κατά τους χειμερινούς μήνες υπερβαίνουν τους 1.000 στο νησί μας και με δεδομένη την έλλειψη επαρκών ακτοπλοϊκών δρομολογίων, που καθιστούν την μετάβαση των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ στο Βόλο, εκτός από δύσκολη και δαπανηρή.     

 

 

2ο θέμα:  Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 

1) Με την αριθ. 168/2011 απόφασή του :Ομόφωνα αποφάσισε  την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης  κατ/τος «ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕΔΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» σε κατάστημα ιδιοκτησίας της ΑΡΜΑΚΟΛΑ ΚΟΝΚΕΠΤΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΡΟΚΟ που βρίσκεται  στην  περιοχή/οδό ΜΙΑΟΥΛΗ ΜΕ ΠΑΡΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ  στην Σκιάθο μετά την με αριθμό πρωτ. 3278/5-5-2011 αίτησή της. 

 

2) Με την αριθ. 169/2011 απόφασή του: Ομόφωνα αποφάσισε  την χορήγηση  προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΜΠΑΡ» σε κατάστημα ιδιοκτησίας της ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  που βρίσκεται  στην  περιοχή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  στην Σκιάθο μετά την με αριθμό πρωτ. 3323/6-2011 αίτησή της.   

 

 

3ο θέμα: Λήψη απόφασης για τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2011, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, μετά το υπ. αριθ. 877/35022/21-4-2011 έγγραφό της,  για υποβολή του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2011, κατάλληλα αναμορφωμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 3463/2006( Αριθ. 3/2011 απόφαση -εισήγηση εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Σκιάθου ).     

 

 Με την αριθ. 170/2011 απόφασή του :

Καταρτίζει εκ νέου τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2011 του Δήμου Σκιάθου μετά το υπ. αριθ. πρωτ. 877/35022/21-4-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για υποβολή του  προϋπολογισμού κατάλληλα  αναμορφωμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 3463/2006 και μετά από την πρόταση του Δημάρχου για περαιτέρω τροποποίηση λόγω νέων οικονομικών δεδομένων που προκύπτουν από έγγραφο του Τ.Π.Κ.Δ. σύμφωνα με το οποίο διαφοροποιείται το ποσό  που υποχρεούται να καταβάλλει ο Δήμος ως εγγυητής της ΔΕΥΑΣ  για αποπληρωμή των δανείων της λόγω οικονομικής αδυναμίας της, ως εξής: 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥ-ΣΕΩΝ

ΘΗΣΕΑΣ

ΣΑΤΑ

 

Α. ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

20.000,00

20.000,00

 

 

 

2

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

20.000,00

20.000,00

 

 

 

3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Α' ΤΟΜΕΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)

6.600,00

6.600,00

 

 

 

4

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΙΑΝΟΙΧΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΗΝ 2/94 ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

6.600,00

6.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

15.000,00

7.000,00

 

 

8.000,00

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

10.000,00

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.3 ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

 

1

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

10.000,00

10.000,00

 

 

 

2

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

15.000,00

15.000,00

 

 

 

3

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

10.000,00

10.000,00

 

 

 

4

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΔΕΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

10.000,00

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α.4 ΕΡΓΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

 

 

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

15.000,00

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

138.200,00 

130.200,00

 

 

8.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΗΣΕΑΣ

ΣΑΤΑ

 

Β. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ  ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ

 

 

 

 

 

1

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΞΑΝΕΜΟΥ

9.834,46

9.834,46

 

 

 

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ

101.590,07

41.825,28

 

59.764,79

 

3

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΩΣ ΟΔΟ ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

132.724,89

132.724,89

 

 

 

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡ. ΗΛΙΑΣ - ΚΑΣΤΡΟ

6.128,79

6.128,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

19.500,00

19.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β.3 ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

 

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

20.490,00

 

20.490,00

 

 

2

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΙΜΝΙΑ

3.400,00

3.400,00

 

 

 

 

α

 

Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής  

Καταλληλότητας Δήμου Σκιάθου στα πλαίσια της

μελέτης του Γ.Π.Σ. Δήμου Σκιάθου

22.928,48 €

22.928,48

 

 

 

 

β

 

Τεύχη Δημοπράτησης Διαγωνισμού Μελέτης για  

την ωρίμανση των έργων προστασίας και

διαχείρισης υδροβιοτόπου Αγ. Γεωργίου Σκιάθου

13.530,00 €

13.530,00

 

 

 

 

γ

Μελέτη για την νομιμοποίηση των κατασκευών

που βρίσκονται στην περιοχή Κεχριά

7.995,00 €

7.995,00

 

 

 

 

δ

 

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Ασφαλτόστρωσης οδών στις περιοχές Πούντα &

Ξάνεμος

3.132,00 €

3.132,00

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

341.253,69

260.298,90

20.490,00

59.764,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΘΗΣΕΑΣ

ΣΑΤΑ

 

Γ.  ΝΕΑ  ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

Γ.1 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.3 ΜΕΛΕΤΕΣ

 

 

 

 

 

1

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

8.400,00

8.400,00

 

 

 

2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΕΠΙΦ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

3.500,00

3.500,00

 

 

 

3

ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΑΝΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΝΤΑ

5.000,00

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.4 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

 

 

 

 

1

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

75.000,00

75.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.6 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

70.000,00

70.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

161.900,00

161.900,00

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

  641.353,69

 

  553.098,90

 

20.490,00

59.764,79

8.000,00

 

 

 Η  παρούσα απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με έντεκα (11)  θετικούς ψήφους, επί συνόλου παρόντων δεκαεπτά (17)  μελών δημοτικού συμβουλίου.

Στην απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κυρία Φιλαρέτου Αναστασία η οποία ψήφισε «παρούσα», ο κύριος Ζυμαρικόπουλος Δημήτριος, η κυρία Κανταράκια-Ροδανάκη Μαριγώ , ο κύριος Πατσάς Ιωάννης, ο κύριος Πρεβεζάνος Δημήτριος  και ο κύριος Κοφινάς Φώτιος. 

 

4ο θέμα: Λήψη απόφασης για καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων  των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου, σύμφωνα με την αριθ. 58/2011 εισήγηση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σκιάθου.  

 

Με την αριθ. 171/2011 απόφασή του:

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Σκιάθου την αριθ. 58/2011 απόφαση -εισήγηση οικονομικής επιτροπής.

Η απόφαση δημοσιεύεται ολόκληρη.

     

 Η  παρούσα απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία με δεκατρείς (13)  θετικούς ψήφους, επί συνόλου παρόντων δεκαεπτά (17)  μελών δημοτικού συμβουλίου. 

Στην απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κος Ζυμαρικόπουλος  Δημήτριος, κος Πατσάς Ιωάννης, ο κος Πρεβεζάνος Δημήτριος και ο κος Κοφινάς Φώτιος.   

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Φιλαρέτου Αναστασία ψήφισε θετικά, με την προϋπόθεση να τηρείται ημερολόγιο υπερωριών .

 

5ο θέμα: Μετακινήσεις.

Δεν συζητήθηκε το θέμα γιατί δεν υπήρχαν μετακινήσεις προς έγκριση.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή