ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος   11 Απριλίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 07 / 2011 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου  της 07ης Απριλίου 2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

1

Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ »ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  που βρίσκεται στην περιοχή Κουκουναριές στη Σκιάθο

Α.Δ.Σ. 106/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

2

Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ –ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ » ιδιοκτησίας  της εταιρείας «Α.ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ –Β. ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ  Ο.Ε.»  που βρίσκεται στην περιοχή Κουκουναριές στη Σκιάθο

Α.Δ.Σ. 107/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (από φαστ φουντ, πιτσαρία κρεπερι) ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ καθώς και κατ’ οίκον παράδοση ( (delivewry).»   ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ A. ΓΕΡΜΑΝΟΥ E. ΓΕΡΜΑΝΟΣ  B.  O.E», που βρίσκεται στην οδό Ευαγγελιστρίας  στη Σκιάθο.

Α.Δ.Σ. 108/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

4

Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κατ/τος «ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας  της εταιρείας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.»  που βρίσκεται στην περιοχή Παλιό Λιμάνι  στη Σκιάθο

Α.Δ.Σ. 109/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

5

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Α.Δ.Σ. 110/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας

- ΤΖΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ  ΤΟΥ   

   ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

- ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

6

 

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». 

 

Α.Δ.Σ. 111/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

7

 

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». 

Α.Δ.Σ. 112/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 11 ΝΑΙ επί συνόλου  17 μελών δημοτικού συμβουλίου

Εξ (6) δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  17  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν όχι

8

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 113/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 11 ΝΑΙ επί συνόλου  17 μελών δημοτικού συμβουλίου

Εξ (6) δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων 17  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν όχι

9

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». ΄

Α.Δ.Σ. 114/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 12 ΝΑΙ επί συνόλου  18 μελών δημοτικού συμβουλίου

Εξ (6) δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων δεκαοχτώ (18)  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν όχι

10

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σκιάθου, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 115/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 12 ΝΑΙ επί συνόλου  18 μελών δημοτικού συμβουλίου

Εξ (6) δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  18  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν ΟΧΙ

11

Ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

Α.Δ.Σ. 116/2011

ΚΑΤΑ ΑΠΟΥΛΗΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά απόλυτη πλειοψηφία με 16 ΝΑΙ επί συνόλου  17 μελών δημοτικού συμβουλίου

ένας (1) δημοτικός σύμβουλος  επί συνόλου παρόντων 17  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισε ΟΧΙ

12

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος ποσού ύψους 95,00 € σύμφωνα με το αριθ. 2061/23-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

Α.Δ.Σ. 117/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

13

Διαγραφή ποσού 550,00 € για παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον Ζαχαριά Θεόδωρο του Αποστόλου και τη χρέωση στον Ζαχαριά Θεόδωρο του Δημητρίου σύμφωνα με το αριθ. 2118/28-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

Α.Δ.Σ. 118/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

14

Διαγραφή οφειλής ποσού 54,14 € του ΚΙΡΚΟΡΙΑΝ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΟΧΑΝΕΣ σύμφωνα με το αριθ. 2062/23-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

Α.Δ.Σ. 119/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

15

Διαγραφή οφειλής ποσού 158,47 € της ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ σύμφωνα με το αριθ. 1549/02-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας  .

Α.Δ.Σ. 120/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

16

Διαγραφή οφειλής ποσού 1.129,86 € του ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ σύμφωνα με το αριθ. 1568/02-3-2011 έγγραφο της υπηρεσίας.

Α.Δ.Σ. 121/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

17

Συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην Διεθνή έκθεση τουρισμού ΤΑΞΙΔΙ 2011 που θα πραγματοποιηθεί στην Λευκωσία από 29-4-2011 έως 1-5-2011. Ποσό συμμετοχής 2.198,00 €

Α.Δ.Σ. 122/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 10 ΝΑΙ επί συνόλου  15 μελών δημοτικού συμβουλίου

5 δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  15  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν ΟΧΙ

1 ψήφισε απών

18

Λήψη απόφασης για συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου ετών 2011-2012.

Α.Δ.Σ. 123/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19

Εξέταση του υπ. αριθ. πρωτ.1366/25/2/2011 εγγράφου της Ο.Λ.Μ.Ε. σχετικά με τις καταργήσεις – συγχωνεύσεις σχολείων

Α.Δ.Σ. 124/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

20

Λήψη απόφασης για παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.

Α.Δ.Σ. 125/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

21

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου, με τον αναπληρωτή του,  για την συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων  των παραλιακών χώρων Ν. Σκιάθου. 

Α.Δ.Σ. 126/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τέθηκαν σε ψηφοφορία 2 προτάσεις

Α. πρόταση:

Διολέττας Δημήτριος τακτικό μέλος με αναπληρωματικό τον Αϊβαλιώτη Κων/νο

Β  πρόταση

Ένα μέλος της πλειοψηφίας και ένα της μειοψηφίας.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 9 υπέρ της Α πρότασης  επί συνόλου  15 μελών δημοτικού συμβουλίου

6 δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  15  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν τη Β πρόταση.

Οπότε μέλη της επιτροπής

Τακτικό μέλος

Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

Αναπλητωματικό μέλος

Αϊβαλιώτης  Κων/νος του Ιωάννη

22

Κατάρτιση Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των φορέων μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης μεταναστών (άρθρο 78 παρ. 1 Ν. 3852/2010)

Α.Δ.Σ. 127/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

23

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 παρ. 1 Ν.3852/2010).

 

Α.Δ.Σ. 128/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

24

Λήψη απόφασης για σύσταση πέντε (5) θέσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας στο Δήμο Σκιάθου

 

Α.Δ.Σ. 129/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ΝΑΙ επί συνόλου  16 μελών δημοτικού συμβουλίου

2 δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  16  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν ΟΧΙ

25

Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου  για τοποθέτηση κάδων συλλογής αλουμινένιων κουτιών για ανακύκλωση, σύμφωνα με το αίτημα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείου «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΕΠΟΥ

Α.Δ.Σ. 130/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

26

Πραγματοποίηση του ετήσιου με απόφαση Δημοτικού συμβουλίου μνημόσυνου των ευεργετών της Σκιάθου, συνολικού κόστους δαπάνης 200,00 €

 

Α.Δ.Σ. 131/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ΝΑΙ επί συνόλου  16 μελών δημοτικού συμβουλίου

2 δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  16  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν ΟΧΙ

27

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης την 2η μέρα του Πάσχα στην Αγία Τριάδα, συνολικού κόστους εκδήλωσης έως του ποσού των 2.500,00 €

 

Α.Δ.Σ. 132/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ΝΑΙ επί συνόλου  16 μελών δημοτικού συμβουλίου

2 δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  16  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν ΟΧΙ

28

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής, συνολικού κόστους εκδήλωσης έως του ποσού των 2.500,00 €

Α.Δ.Σ. 133/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ΝΑΙ επί συνόλου  16 μελών δημοτικού συμβουλίου

2 δημοτικοί σύμβουλοι  επί συνόλου παρόντων  16  μελών δημοτικού συμβουλίου ψήφισαν ΟΧΙ

29

Εξέταση αιτήματος του Γεωργακόπουλου Ιωάννη του Χαραλάμπους για υπόδειξη του χώρου τοποθέτησης περιπτέρου στην θέση Κουκουναριές προς Ξενία (Α.Δ.Σ. 271/2000)

Α.Δ.Σ. 134/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

30

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου, σύμφωνα με το κείμενο που κατέθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Καραστατήρας Γεώργιος στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2011.

Ο κ. Καραστατήρας Γεώργιος αποσύρει την πρόταση για το ψήφισμα και προτείνει αντιπρόταση «Να γίνει ειδική συνεδρίαση για να συζητηθούν τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Σκιάθου»

 

Α.Δ.Σ. 135/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

31

Εξέταση της υπ. αριθ. 664/31-1-2011 αιτήσεως του Κουτσιάρη Αριστείδη του Βασιλείου για παραχώρηση άδειας βατότητας για να εκτελεί την καθημερινή διαδρομή με το τουριστικό τρενάκι στην περιοχή Αμμουδιά με αφετηρία απέναντι από την στάση λεωφορείων προς το λιμάνι και τερματισμό στο καρνάγιο και επιστροφή από την ίδια διαδρομή στην αφετηρία.

Α.Δ.Σ. 136/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Και να επανέλθει ο αιτών με ολοκληρωμένη πρόταση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

32

Μετακινήσεις.

 

Μετακίνηση του κ. Ζλατούδη την 11η -4-2011 στον Βόλο στην Ε.Α.Π.

Α.Δ.Σ. 137/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Και του κ. Διολέττα Δημητρίου στην Αθήνα EXPO Athens από 7-10/4/2011

Α.Δ.Σ. 138/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή