ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Σκιάθος, 15 Μαρτίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 2889/11.3.2022 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (7η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15.3.2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 08:30 και ώρα λήξης 12:30 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, [σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»].

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 6. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 7. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 8. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 9. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 10. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 11. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης της οδού στη θέση Κεχριά - Ι.Μ. Παναγίας Κεχριάς Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 19/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η λειτουργική κατάταξη της οδού.

2. Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης της οδού στη θέση Κεχριά – Πυργί Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 20/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η λειτουργική κατάταξη της οδού.

3.

Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2022.

Α.Δ.Σ. 21/2022 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η τροποποίηση.

4. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων στην παραλία των Κουκουναριών Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 22/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

5. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Καλλιοντζής Γρηγόρης).

Α.Δ.Σ. 23/2022 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή