ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σκιάθος, 10 Ιανουαρίου 2022

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 47/4.1.2022 του συμβούλου, κ. Νικολάου Πασχάλη του Ιωάννη, πρώτου σε σταυρούς συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου για (1η) ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9.1.2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00’ και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Ο προεδρεύων σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτικό υπάλληλο, κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη.

1. Πρακτικό Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεοδώρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 17. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 18. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 21. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Καρπέτας Βάϊος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Σκιάθου», δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δ.Σ..

Ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι.

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (9.1.2022 - 31.12.2023) (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ: 1-2022):

-Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου

-Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου

-Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου

2. Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεοδώρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Ματούλα Παπαδούλια, ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 4. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 5. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 6. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 7. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 8. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 9. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 10. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 13. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 16. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 17. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 18. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 21. Καρπέτας Βάϊος του Ευάγγελου

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος, αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα στη δημοτικό υπάλληλο, κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (από 9.1.2022 έως 31.12.2023) στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.

Ο δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας Καρπέτας Βάϊος, εκπροσωπώντας την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Σκιάθου», δήλωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών Οικονομικής Επιτροπής.

Ψήφισαν είκοσι (20) Δημοτικοί σύμβουλοι.

Συνοψίζοντας, η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 9.1.2022 έως 31.12.2023 ως εξής (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ: 2-2022):

Τακτικά Μέλη:

Από την 1η παράταξη

«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε»

Από την 2η παράταξη

«ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-βήμα στο μέλλον»

1 Αντωνίτσας Γεώργιος ψήφοι 8 Γιαμαρέλος Νικόλαος ψήφοι 12
2 Παπαδούλια Ματούλα ψήφοι 8 Φιλαρέτου Αναστασία ψήφοι 12

Αναπληρωματικά Μέλη:

Από την 1η παράταξη

«ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΘΕΛΟΥΜΕ και μπορούμε»

Από την 2η παράταξη

«ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ-βήμα στο μέλλον»

1 Χονδρονικολή   Σταματίνα ψήφοι 6 Κουκουλάκης Θωμάς ψήφοι 2
2 Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία ψήφοι 2

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ   ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή