ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 10 Noεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 16260/10.11.2021 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (22η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10.11.2021 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 19:00 και ώρα λήξης 21:30 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή,.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς [σύμφωνα με την με αριθμό 643η εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)]. Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι ένα (21) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 2. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 3. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 4. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 5. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 6. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 7. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 8. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 9. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 10. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 13. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 14. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 15. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 16. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 17. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 18. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 19. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 20. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 21. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (363/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 92/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αναμόρφωση.

2. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησής τους για συνέχιση της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σκιάθου σε όλα τα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Α.Δ.Σ. 93/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εξουσιοδοτείται ο κ. Λιακόπουλος Δ. Νικόλαος για την υπογραφή σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, για να υπογράφει τις συμβάσεις, τους όρους  και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σ αυτές, καθώς και κάθε άλλο συνημμένο στις παραπάνω συμβάσεις έγγραφο ή πράξη.  

2. Για τη χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking, phone banking) ορίζεται κι εξουσιοδοτείται ο Κανταράκιας Αναστάσιος

3. Για τη κατάθεση των εισπράξεων του ταμείου σε λογαριασμό του Δήμου, υπεύθυνος θα είναι ο εκάστοτε ορισμένος εισπράκτορας, και συγκεκριμένα η κα Μίχου Κωσταντίνα.

4. Απαλλάσσει τον Πατσογιάννη Νικόλαο λόγω ασυμβιβάστου που προήλθε από την μετακίνηση του σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ στην θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή