ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 30 Νοεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 17009/25.11.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (23η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη την 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής «webex». Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου.

Παρόντος του Δημάρχου, κ. Θεόδωρου Π. Τζούμα, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη και τα δεκαεννέα (19) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 5. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 6. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 7. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 8. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 9. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 10. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 11. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 12. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 13. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 14. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 15. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 16. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 17. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 18. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 19. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

 • Ο κ. Κουκουλάκης Θωμάς προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Καρπέτας Βάιος αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
 • Ο κ. Διολέττας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος και επανήλθε στη συζήτηση του 18ου θέματος.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Γνωμοδότηση για την ίδρυση λειτουργίας ΕΠΑ.Λ. Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 94/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκφραση βούλησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (8/2021 Α.Ε.Ε.) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
 1. 2.
Κατάρτιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (9/2021 Α.Ε.Ε.)

Α.Δ.Σ. 95/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταρτίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός με τις προσθήκες της αντιπολίτευσης.

 1. 3.
Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2022.

Α.Δ.Σ. 96/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το πρόγραμμα τουριστικής προβολής.

 1. 4.
Έγκριση της απόφασης περί «Καθορισμού τελών για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Μπούρτζι» σε τρίτους.

Α.Δ.Σ. 97/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα τέλη παραχώρησης.

 1. 5.
Έγκριση της έκθεσης Γ΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. (362/2021 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 98/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πορεία Γ τριμήνου.

 1. 6.
Αποδοχή και έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προμήθειας εξοπλισμού λειτουργικής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σκιάθου» (379/2021 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 99/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μελέτη.

 1. 7.
Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022–2023.

Α.Δ.Σ. 100/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η πρόταση για καμία μεταβολή.

 1. 8.
Έγκριση μεταβολών στο Φύλλο Αυτοτελών Οικισμών του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 101/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το ΦΑΟ.

 1. 9.
Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μιτζέλος Κωνσταντίνος).

Α.Δ.Σ. 102/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 10.
Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Χονδρονικολή Μαρίκα).

Α.Δ.Σ. 103/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 11.
Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μπούρτζικα Ανδρομάχη).

Α.Δ.Σ. 104/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 12.
Χαρακτηρισμός επιχείρησης ενοικιαζομένων δωματίων ως εποχικής, δυνάμει του αρ. 5 του Ν. 429/1976» και της 71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (Μιχαήλ Ευμορφία).

Α.Δ.Σ. 105/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζεται εποχική η επιχείρηση.

 1. 13.
Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης κτηρίου που στεγάζει την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Α.Δ.Σ. 106/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

 1. 14.
Έκφραση γνώμης σχετικά με την Μ.Π.Ε. του υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «PLAZA» στην περιοχή «Καναπίτσα».

Α.Δ.Σ. 107/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζεται η θετική γνώμη σχετικά με τη ΜΠΕ.

 1. 15.
Χορήγηση άδειας – συστέγαση καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 cc) εντός καταστήματος εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50cc χωρίς οδηγό, στην εταιρεία Γ. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΚΕ, στην οδό Ακτή Μωραΐτη (παραλία Σκιάθου).

Α.Δ.Σ. 108/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η συστέγαση.

 1. 16.
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του ΔΟΑΠΝ λόγω ανεξαρτητοποίησής του.

Α.Δ.Σ. 109/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται από την κ. Παπαδούλια Ματούλα τακτ. μέλος και τον κ. Αντωνίτσα Γ. αναπλ. μέλος.

 1. 17.
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Τουρισμού λόγω ανεξαρτητοποίησής του.

Α.Δ.Σ. 110/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται από τον κ. Γιαννίτση Ι. τακτ. μέλος και τον κ. Αντωνίτσα Γ. αναπλ. μέλος.

 1. 18.
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Περιβαλλοντικής προστασίας και Περιβάλλοντος λόγω ανεξαρτητοποίησής του.

Α.Δ.Σ. 111/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται από την κ. Παπαδούλια Ματούλα τακτ. μέλος και τον κ. Μαθηνό Αδαμάντιο αναπλ. μέλος.

 1. 19.
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής κανονιστικών διατάξεων λόγω ανεξαρτητοποίησής του.

Α.Δ.Σ. 112/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται από την κ. Χονδρονικολή Σταματίνα ως αναπλ. μέλος.

 1. 20.
Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής κυκλοφοριακών θεμάτων.

Α.Δ.Σ. 113/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Αντικαθίσταται από τον κ. Αντωνίτσα Γ ως τακτ. μέλος.

 1. 21.
Λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παροχή σύμφωνης ή μη γνώμης περί της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου Σκιάθου και παραχώρησης μέσω διαγωνισμού κατάλληλου χώρου για υδατοδρόμιο, με σκοπό την έκδοση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και κατασκευής υδατοδρομίου Σκιάθου, στους χώρους περιοχής ευθύνης του Δήμου Σκιάθου ή του Δ.Λ.Τ.Σ.

Α.Δ.Σ. 114/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη περί ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου Σκιάθου και παραχώρησης μέσω διαγωνισμού κατάλληλου χώρου για υδατοδρόμιο.

 1. 22.
Λήψη απόφασης σχετικά με την μικροσυγκοινωνία άγονης γραμμής Σκιάθου – Κουκουναριών όπως διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 και 2 του Π.Δ 967/79 (ΦΕΚ Α272), ως τροποποιήθηκε με άρθρο 67 του Ν. 4850/2021.

Α.Δ.Σ. 115/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Παραχωρεί την εκτέλεση του έργου της μικροσυγκοινωνίας σε τρίτους, ιδιώτες, κατόπιν διαγωνισμού.

       

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή