ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 9 Αυγούστου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 11026/3.8.2021 πρόσκλησης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για τακτική συνεδρίαση (17η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 7.8.2021 ημέρα Σάββατο με ώρα έναρξης 18:00 και ώρα λήξης 20:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 2. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 3. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 4. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 5. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 6. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 8. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 9. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 10. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 11. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 12. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 13. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 14. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 15. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 16. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 17. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 18. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (239/2021 Α.Ο.Ε.)

Α.Δ.Σ. 62/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η 3η αναμόρφωση.

2. Έγκριση ψήφισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 63/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται ο ΟΕΥ.

3. Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 187/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου ως προς την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι 28-02-2023.

Α.Δ.Σ. 64/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

4. Λήψη απόφασης για εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Α.Δ.Σ. 65/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνεται η εκκίνηση της διαδικασίας.

5. Διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 66/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνονται οι διαγραφές.

6. Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ. (Πεζάτικος).

Α.Δ.Σ. 67/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγείται η παράταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή