ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 10 Σεπτεμβρίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 13256/9.9.2021 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (18η) του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 10.9.2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαεπτά (17) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 2. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 5. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 6. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 7. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 8. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 9. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 10. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 11. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 12. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 13. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 14. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 15. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 16. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 17. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 2. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 3. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 4. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Έκτακτες εγγραφές έξι (6) νηπίων στον Παιδικό Σταθμό

για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Α.Δ.Σ. 68/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι έκτακτες εγγραφές των νηπίων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή