ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 6 Ιουλίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 9020/2.7.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (15η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί των θεμάτων της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 2. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 3. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 4. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 5. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 8. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 9. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 10. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 11. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 12. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 13. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 14. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 15. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 16. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 17. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 18. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 19. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 20. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου

(δηλώνοντας ότι επιθυμεί να απέχει από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Έγκριση ψήφισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου» Δεν εγκρίθηκε ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος και ως εκ τούτου δεν συζητήθηκε.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.

Καθορισμός παροχών σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.

(Εξ αναβολής).

Α.Δ.Σ. 61/2021 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Eγκρίνεται η παροχή στέγασης.

3. Έγκριση κοπής τριών δέντρων στο Ο.Τ. 270.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή