ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 23 Ιουνίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θεμάτων της με αρίθμ. πρωτ. 8089/18.6.2021 πρόσκλησης για τακτική συνεδρίαση (14η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη των αποφάσεων, που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί του θέματος της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δεκαέξι (16) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 3. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 4. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 5. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 6. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ
 7. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 8. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 9. Κανταράκιας Θεόδωρος του του Δημητρίου
 10. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 11. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 12. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 13. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 14. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 15. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 16. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 2. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
 3. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 4. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 5. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης κανονιστικού περιεχομένου – συμπληρωματική της 24/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω κατάθεσης νέας αίτησης ομορότητας από επιχείρηση, βάσει της νέας ΚΥΑ 51872 ΕΞ/28-4-2021 (180/2021 Α.Ο.Ε.).

Α.Δ.Σ. 52/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται το αίτημα ομορότητας.

 1. 2.
Επανεξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2878/09-04-2019 αίτησης της κα Εσερίδη Ιουλίας περί μετατόπισης ιστού δημοτικού φωτισμού στη θέση Αγ. Ιωάννης (Πύργο).

Α.Δ.Σ. 53/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η μετατόπιση.

 1. 3.
Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 63/2020 και 67/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Α.Δ.Σ. 54/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικαιροποιούνται οι αποφάσεις.

 1. 4.
Έγκριση καλοκαιρινών αθλητικών προγραμμάτων   του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 55/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται τα προγράμματα.

 1. 5.
Διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 56/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η διαγραφή.

 1. 6.
Έκτακτες εγγραφές δύο (2) νηπίων για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2020 – 2021, κατόπιν νέων έκτακτων αιτήσεων.

Α.Δ.Σ. 57/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές.

 1. 7.
Εγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2021 – 2022 βάσει μορίων.

Α.Δ.Σ. 58/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνονται οι εγγραφές.

 1. 8.
Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ. (Ξανθόπουλος)

Α.Δ.Σ. 59/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

 1. 9.
Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ΚΥΕ. (Αξιαρλή).

Α.Δ.Σ. 60/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή