ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Σκιάθος, 18 Ιουνίου 2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας θέματος της με αρίθμ. πρωτ. 7999/17.6.2021 πρόσκλησης για έκτακτη συνεδρίαση (13η) του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διεξήχθη δια περιφοράς την 18η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 10:30 και ώρα λήξης 13:00 και περίληψη της απόφασης, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 - άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», την µε αρίθµ. 163/29-05-2020 (Α∆Α: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την µε αρίθµ. 426/13-11-2020 (Α∆Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-Υ∆4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η τήρηση των πρακτικών πραγματοποιήθηκε από την κ. Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη, υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου. Τα µέλη του Δηµοτικού Συμβουλίου εξέφρασαν την ψήφο τους επί του θέματος της συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: grammatiadsskiathou@gmail.com), κατά το καθορισμένο διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 1. Πασχάλης Νικόλαος του Ιωάννη
 2. Λιακόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου
 3. Παπαδούλια Ματούλα του Κωνσταντίνου
 4. Κουκουλάκης Θωμάς του Ιωάννη
 5. Γιαμαρέλος Νικόλαος του Ανάργυρου
 6. Καρπέτας Βάιος του Ευαγγέλου
 7. Κανταράκιας Θεόδωρος του Δημητρίου
 8. Διολέττας Δημήτριος του Ιωάννη
 9. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου
 10. Πασχάλης Εμμανουήλ του Αναστασίου
 11. Χονδρονικολή Σταματίνα του Λάμπρου
 12. Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου
 13. Μαθηνός Αδαμάντιος του Μιχαήλ
 14. Αντωνίτσας Δημήτριος του Αποστόλου-Θεοδώρου
 15. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
 16. Νικολάου Αικατερίνη – Αναστασία του Γιακουμή
 17. Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου
 18. Γιαννίτσης Ιωάννης του Ευσταθίου
 19. Αντωνίτσας Γεώργιος του Ιωάννη
 20. Τσανάκας Ιωάννης του Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

 1. Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1. Λήψη απόφασης για στέγαση του προς ίδρυση ΕΕΕΕΚ Σκιάθου.

Α.Δ.Σ. 51/2021 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η στέγαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΤΟΥΛΑ Κ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΙΑ

tender1
tender2
Anakuklosi
Anakuklosi2
Diavgeia
Νέα
Epikoinwnia
Χρήσιμα τηλέφωνα

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

deyas

pedia

svak skiathos

eddypyy

1821

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 

Εγγραφείτε στο Newsletter του Δήμου Σκιάθου

Κύλιση στην Αρχή